Słownik

Gwarant

Gwarant to osoba czy podmiot dająca gwarancję.

Osoba zaciągająca kredyt lub pożyczkę może poprosić inną osobę o poręczenie, tzw. bycie gwarantem zobowiązania. Oznacza to, że w przypadku niespłacania kredytu przez kredytobiorcę, bank może zwrócić się do gwaranta z żądaniem uregulowania zobowiązania. Częściej jednak taką sytuacją nazywa się poręczeniem kredytu, i jest ona bardziej poprawna.

Znajdź eksperta w swoim mieście