Słownik

Inflacja

Inflacja to proces trwałego wzrostu cen w gospodarce. Poziom inflacji wyraża się procentowo, wyliczając o ile wzrosła ceny danego koszyka dóbr w badanym okresie. Przykładowo, jeśli w styczniu danego roku inflacja wyniosła 2 % rok do roku, to oznacza to, że przez rok cena danych produktów wzrosła o 2 %.

Najpopularniejszą w Polsce i na świecie miarą inflacji jest stopa CPI (Consumer Price Index) - czyli indeks cen dóbr i usług konsumpcyjnych. Przy jej wyliczaniu bierze się pod uwagę zmianę cen produktów i usług w tzw. statystycznym koszyku dóbr dla gospodarstwa domowego (który ma być reprezentatywny dla sytuacji w całej gospodarce). Jest średnią zmiany cen określonych dóbr ważoną udziałem w łącznych wydatkach konsumentów. Podobną stopą inflacji, ale dla cen produkcji przemysłowej, jest wskaźnik PPI.

Bank centralny każdego państwa określa cel inflacyjny, w którym, dzięki stosowaniu narzędziami polityki pieniężnej, stara się utrzymać poziom inflacji. W Polsce cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego wynosi 2,5 %.

Znajdź eksperta w swoim mieście