Słownik

Kredyt bankowy

Kredyt bankowy to pisemna umowa między bankiem (kredytodawcą) a klientem (kredytobiorcą), na mocy której ten pierwszy udostępnia określoną kwotę pieniędzy. Obowiązkiem kredytobiorcy jest zwrot kredytu w określonym okresie wraz z odsetkami, zwykle w formie rat.

Kredyty udzielane są klientom posiadającym w ocenie banku tzw. zdolność kredytową. Jest ona analizowana i określana na podstawie m.in. poziomu dochodów klienta, wysokości jego zobowiązań czy historii spłat poprzednich kredytów.

Kredyt jest zawsze udzielany na określony cel. To jedna z podstawowych różnic między kredytami a pożyczkami - te drugie mogą zostać przeznaczone na dowolny cel.

Udzielanie kredytów jest jedną z czynności bankowych. Co za tym idzie, kredyty mogą być udzielane jedynie przez banki (oraz m.in. instytucje kredytowe czy oddziały instytucji kredytowych) oraz kasy. Instytucje niedziałające w oparciu o prawo bankowe mogą udzielać jedynie pożyczek.

Kredyty mogą być udzielane zarówno osobom prywatnym, jak i m.in. przedsiębiorstwom, korporacjom, wspólnotom, spółdzielniom czy samorządom. Klientom indywidualnym banki udzielają m.in. kredytów hipotecznych, gotówkowych, samochodowych czy kredytów w rachunku bieżącym (cel kredytowania jest bardzo ogólny). Wśród kredytów firmowych wyróżnia się m.in. kredyty obrotowe oraz inwestycyjne.

Znajdź eksperta w swoim mieście