Słownik

Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny to kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości. Jest to ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości - jeśli kredytobiorca zaprzestanie spłaty kredytu, bank będzie miał pierwszeństwo w zaspokojeniu swoich wierzytelności z tej nieruchomości.Nieruchomość nabywana dzięki kredytowi hipotecznemu nie musi być jednocześnie zabezpieczaniem zobowiązania.

Kredyty hipoteczne są przyznawane na określony cel, którym jest nabycie, budowa lub remont nieruchomości. Tym różnią się m.in. od pożyczek hipotecznych, które mogą zostać przeznaczone na dowolny cel.

Podstawowym kosztem kredytu hipotecznego jest jego oprocentowanie. Jest ono sumą marży kredytowej (zwykle stałej w całym okresie spłaty, lub czasowo podwyższonej np. z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego) oraz zmiennej stopy rynkowej (WIBOR, LIBOR, EURIBOR). Poziom marży zależy zwykle od wysokości wkładu własnego wniesionego przez kredytobiorcę (im wyższy wkład własny, tym niższa marża kredytowa).

Dodatkowo banki nierzadko pobierają kilkuprocentową prowizję za udzielenie kredytu. Do kredytów hipotecznych zwykle dołączane są także ubezpieczenia na życie, konieczne jest także dokonanie cesji na bank z praw polisy ubezpieczenia nieruchomości. W przypadku zbyt niskiego wkładu własnego (mniej niż 20 proc.), banki zwykle pobierają tzw. ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (zazwyczaj w formie podwyższenia marży kredytu do momentu, aż kapitał kredytu pozostałego do spłaty nie spadnie do pożądanej wielkości). Często w ramach tzw. ofert cross-sellingowych oprócz udzielenia kredytu hipotecznego bank zakłada także kredytobiorcy konto osobiste albo sprzedaje kartę kredytową (w zamian za nieco niższą marżę).

Znajdź eksperta w swoim mieście