Słownik

Kredyt Mieszkanie dla Młodych

Kredyt z dopłatami to rodzaj kredytu preferencyjnego, którego część pokrywana jest przez organ dofinansowujący. W Polsce zwykle jest nim bank państwowy, czyli Bank Gospodarstwa Krajowego.

Przykładem kredytu z dopłatami są zobowiązania zaciągane w programie Mieszkanie dla Młodych. Jest to program funkcjonujący od początku 2014 r. do końca 2018 r., w ramach którego ze Skarbu Państwa realizowane są dofinansowania wkładu własnego do kredytów hipotecznych. Może ono wynieść ok. 10 proc. wartości nabywanego mieszkania w przypadku gdy beneficjent nie posiada dzieci, oraz 15 proc. gdy nabywca wychowuje przynajmniej jedno własne lub przysposobione dziecko.

Aby skorzystać z programu Mieszkanie dla Młodych, należy spełnić szereg warunków. Między innymi, dofinansowanie wkładu własnego może być wypłacone tylko do kredytów zaciągniętych na zakup nieruchomości z rynku pierwotnego (po raz pierwszy zasiedlone przez nabywcę). Ważny jest także wiek nabywcy - o dofinansowanie można zawnioskować najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym kończy się 35 lat. Ponadto nabywane mieszkanie czy dom musi spełniać określone warunki dotyczące powierzchni użytkowej czy ceny za 1 m2.

Znajdź eksperta w swoim mieście