Słownik

Bank hipoteczny

Bank hipoteczny - bank specjalizujący się w udzielaniu kredytów hipotecznych na cele budownictwa zarówno mieszkaniowego jak i przemysłowego. Kapitał pozyskuje z różnych źródeł, jak np. z emisji hipotecznych listów zastawnych, lokat terminowych, czy poprzez zaciąganie kredytów.

Znajdź eksperta w swoim mieście