Słownik

Kredyt budowlany

Kredyt budowlany to kredyt przeznaczony na budowę domu. Często w takim przypadku działka na której ma być wybudowany dom jest traktowana jako wkład własny kredytobiorcy.

Kredyt budowlany udzielany jest zwykle w transzach, które bank wypłaca w trakcie trwania budowy przez ok. dwa lata. W tym czasie kredytobiorca płaci jedynie raty odsetkowe, jest to tzw. okres karencji spłaty kredytu. Po tym okresie płaci się już pełne raty kapitałowo – odsetkowe, kredyt staje się kredytem hipotecznym, w którym zabezpieczeniem jest wybudowana nieruchomość.

Przed wypłatą kolejnych transz kredytu bank kontroluje postęp robót budowlanych. Kredytobiorca musi zazwyczaj udokumentować poniesienie kosztów w wysokości kolejnej wypłacanej transzy kredytu.

Znajdź eksperta w swoim mieście