Słownik

Leasing

Leasing  to umowa cywilnoprawna (co do zasady na czas określony), na podstawie której finansujący przekazuje w użytkowanie jakąś rzecz (np. środek transportu, maszyny, nieruchomości) korzystającemu bez przenoszenia jej własności. W zamian za czasowe prawo do użytkowania rzeczy korzystający płaci finansującemu raty leasingowe. W ten sposób umowa leasingu (reguluje ją Kodeks Cywilny) ma w sobie cechy umowy najmu i umowy kredytu.

Wyróżniane są dwa rodzaje leasingu:

  • operacyjny
  • finansowy

Różnica wynika głównie z kwestii podatkowych, czyli tego kto może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu. W leasingu operacyjnym tych odpisów dokonuje finansujący a w przypadku leasingu finansowego to prawo należy do korzystającego.

Znajdź eksperta w swoim mieście