Słownik

LTV

LTV (Loan-To-Value) to wskaźnik stosowany przez banki przy udzielaniu kredytów hipotecznych, będący ilorazem wysokości udzielanego kredytu do wartości nieruchomości stanowiącej jego zabezpieczenie. Wskazuje w jakim stopniu bank finansuje zakup nieruchomości. Jeśli więc bank udziela kredytu hipotecznego na kwotę 200 tys. zł zabezpieczonego nieruchomością o wartości 250 tys. zł, to wspólczynnik LTV wynosi 80%.

Banki udzielając kredytów hipotecznych mają szereg zasad dotyczących wskaźnika LTV. Każdy bank ma swoją maksymalną wysokość wskaźnika LTV, ponad który nie udziela kredytów hipotecznych. Co więcej, LTV nie może także przekraczać górnej wartości według rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego (2014 r. - 95 proc., 2015 r. - 90 proc., 2016 r. i później – 90 proc. pod warunkiem obowiązkowego ubezpieczenia kredytu ponad 80 proc. jego kwoty). Od wysokości wskaźnika LTV banki zwykle uzależniają wysokość marży kredytowej. Osoby, które wnoszą duży wkład własny (a więc gdy LTV jest na stosunkowo niskim poziomie) mogą liczyć na atrakcyjniejsze warunki kredytowania.

Znajdź eksperta w swoim mieście