Słownik

Operat szacunkowy

Operat szacunkowy to dokument będący pisemną autorską opinią rzeczoznawcy majątkowego na temat wartości przedmiotu wyceny. Może być wykonany jedynie w formie pisemnej. Stanowi dokument urzędowy. Rzeczoznawca tworzący operat szacunkowy powinien mieć aktualne, ministerialne uprawnienia do wykonywania swego zawodu.

Operat szacunkowy to źródło wyceny wartości nieruchomości. Dokument taki jest potrzebny m.in. przy zbywaniu nieruchomości, lub zaciąganiu kredytu zabezpieczonego na danej nieruchomości. Ceny sporządzania operatów szacunkowych nie są ustalone, zależą m.in. od rodzaju nieruchomości.

Operat to dokument, zawierający m.in. opis nieruchomości, cel i zakres wyceny, podstawy formalne i prawne opracowania operatu szacunkowego czy źródła danych z których korzystał rzeczoznawca majątkowy. Ponadto zawiera się w nim opis metodologii wyceny, analizę i charakterystykę rynku nieruchomości, określa się cechy rynkowe dla wycenianej nieruchomości.
W efekcie wyliczeń i porównań z innymi reprezentatywnymi transakcjami zawartymi w określonej przeszłości, otrzymuje się wartość rynkową nieruchomości.

 

Znajdź eksperta w swoim mieście