Słownik

Przewalutowanie kredytu

Przewalutowanie kredytu to zmiana waluty zobowiązania.

Przewalutować można zarówno kredyt hipoteczny walutowy na złotowy lub w innej walucie obcej, jak i zamienić kredyt w złotych na kredyt walutowy. Jednak przewalutowanie na walutę obcą jest obecnie możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy kredytobiorca zarabia w tejże walucie.

Przewalutowanie warto gruntownie przemyśleć, gdyż często jest ono zupełnie nieopłacalne w danym momencie. Tak dzieje się w sytuacji, gdy waluta kredytu umocniła się wobec waluty, na którą kredyt ma być przewalutowany. Dla przykładu, w 2008 r. kredyty we frankach szwajcarskich były udzielane przy kursie nawet 2 zł za 1 franka. Po roku frank podrożał do poziomu 3 zł, i zadłużenie kredytobiorców w przeliczeniu na złote było o kilkadziesiąt procent wyższe niż w momencie zaciągania kredytu. Przewalutowanie kredytu we frankach w takiej sytuacji byłoby więc zrealizowaniem długu, który sam spadnie, gdy frank osłabi się względem złotego. Zasadniczo o jakichkolwiek korzyściach z przewalutowania można mówić m.in. gdy kurs pierwotnej waluty kredytu będzie niższy niż w momencie zaciągania kredytu, aczkolwiek pod uwagę należy wziąć także wysokość oprocentowania obu kredytów.

 

Znajdź eksperta w swoim mieście