Słownik

Rzeczoznawca majątkowy

Rzeczoznawca majątkowy to osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy dokonuje określania zarówno wartości nieruchomości, jak i maszyn oraz urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

Zawód rzeczoznawcy majątkowego jest uznawany za zawód zaufania publicznego. Tytułem mogą się posługiwać jedynie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe i widniejące w Centralnym Rejestrze Rzeczoznawców Majątkowych. Uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości uzyskuje się po zdaniu specjalnego egzaminu organizowanego przez ministerstwo odpowiedzialne za kwestie infrastruktury.

Rzeczoznawca majątkowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności.

Rzeczoznawca majątkowy wykonuje operaty szacunkowe, czyli dokumenty urzędowe w formie pisemnej, stanowiące jego opinię na temat wartości przedmiotu wyceny (wyliczoną na podstawie dostępnych danych). Rzeczoznawca majątkowy sporządza także ekspertyzy i opracowania niebędące operatami szacunkowymi, dotyczące m.in. rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku, oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali czy bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości.

Znajdź eksperta w swoim mieście