Słownik

TDR - wskaźnik TDR

Wskaźnik TDR  (Total Debt Ratio) – jest to wskaźnik określający obciążenie dochodów całkowitymi, finansowymi zobowiązaniami gospodarstwa domowego. Jest wyrażany w procentach. Obok wskaźnika DI (Wskaźnika Dochodu Dyspozycyjnego) jest głównym kryterium oceny zdolności kredytowej. Każdy z banków ma wyznaczone graniczne wartości TDR (zwykle oddzielnie dla kredytów w złotych polskich i walutach obcych), dla których dany Kredytobiorca posiada zdolność do regulowania rat kredytowych. Jeśli wyliczona rata kredytu hipotecznego wraz z innymi obciążeniami finansowymi w stosunku do dochodu przekracza poziom graniczny TDR bank odmawia udzielenia kredytu na daną kwotę.

Znajdź eksperta w swoim mieście