Słownik

Ubezpieczenie kredytu

Ubezpieczenie kredytu to ubezpieczenie dołączane do kredytu bankowego, mające na celu zabezpieczenie kredytobiorcy i banku przed nieprzewidzianymi zdarzeniami. Niekiedy ubezpieczenie kredytu jest dobrowolne, a czasem konieczne.

Zaciągając kredyty bankowe (kredyty hipoteczne, kredyty gotówkowe, kredyty samochodowe, karty kredytowe itp.) banki często oferują m.in. ubezpieczenia od utraty pracy, ubezpieczenia na wypadek śmierci kredytobiorcy, ubezpieczenia od trwałego i całkowitego inwalidztwa kredytobiorcy na skutek nieszczęśliwego wypadku, niezdolności do pracy z tytułu poważnego zachorowania, hospitalizacji. W przypadku kredytów hipotecznych banki żądają zwykle cesji praw z ubezpieczenia na życie kredytobiorcy, a także z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości.

Zwykle aby uzyskać świadczenie z tytułu ubezpieczenia, należy zgłosić zdarzenie ubezpieczeniowe do firmy ubezpieczeniowej, zazwyczaj za pośrednictwem banku.

Znajdź eksperta w swoim mieście