Słownik

Ubezpieczenie pomostowe

Ubezpieczenie pomostowe to dodatkowy koszt kredytowy pobierany w przypadku kredytów hipotecznych do momentu wpisania hipoteki na rzecz banku w księdze wieczystej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie zobowiązania.

Składki ubezpieczenia pomostowego są zwykle pobierane od kredytobiorcy poprzez czasowe podwyższenie marży kredytowej. Oczywiście każdy bank indywidualnie ustala wysokość podwyżki marży. Ubezpieczenie pomostowe może być także pobierane za kilka miesięcy z góry, w ramach składki.

Długość pobierania ubezpieczenia pomostowego zależy m.in. od rodzaju nabywanej nieruchomości. W przypadku lokali z rynku wtórnego, nie powinno to zająć więcej niż kilka miesięcy. Wiele zależy od sprawności konkretnego sądu wieczystoksięgowego. Inaczej sprawa wygląda gdy nabywane mieszkanie jest jeszcze w trakcie budowy (lub kredyt jest przyznany na budowę domu), i środki są wypłacane przez bank w transzach. Wówczas ubezpieczenie pomostowe jest naliczane od faktycznie wypłaconej dotychczas kwoty kredytu.

Znajdź eksperta w swoim mieście