Słownik

Budowa domu systemem gospodarczym

Budowa domu systemem gospodarczym to forma budowy domu polegająca na samodzielnym przeprowadzaniu prac budowlanych i zatrudnianiu zewnętrznych wykonawców tylko w przypadku pojedynczych etapów prac. Budowa systemem gospodarczym jest metodą przeciwstawną do zatrudnienia jednego generalnego wykonawcy, odpowiedzialnego za cały proces budowy.

Budowa tym systemem pozwala na no, że wiele prac można wykonać samemu, nie opłacając fachowców. Ponadto nawet budując systemem gospodarczym, należy zatrudnić kierownika budowy. Jego obowiązkiem jest sprawowanie nadzoru podczas prac budowlanych. Kierownik budowy jest odpowiedzialny także za wypełnianie dziennika budowy.

Sfinansowanie budowy domu często wymaga finansowego wsparcia bankowego. Oczywiście banki mają w swojej ofercie kredyty hipoteczne na budowę domu. W porównaniu do kredytów na zakup gotowego domu czy mieszkania, w przypadku kredytów budowlanych wypłata środków odbywa się w transzach, uruchamianych po zakończeniu określonych etapów budowy i weryfikacji wykorzystania środków. Może ono polegać na inspekcji budowy, ale czasem wystarczające mogą okazać się same zdjęcia z placu budowy i wgląd do dziennika budowy oraz faktur za zakupione materiały.

Do momentu wypłaty ostatniej transzy banki stosują tzw. karencję w spłacie, tzn. wymagają uiszczania wyłącznie odsetek od udostępnionej dotychczas kwoty pieniężnej, kredytobiorca nie spłaca jednak jeszcze w tej fazie kapitału.

Znajdź eksperta w swoim mieście