Słownik

Ubezpieczenie niskiego wkładu

Jeśli zaciągając kredyt, nie ma wkładu własnego lub jest on zbyt mały zachodzi konieczność skorzystania z ubezpieczenia niskiego wkładu.

Ubezpieczenie niskiego wkładu związane z podwyższonym ryzykiem banku w wypadku, gdy kredyt przekracza poziom akceptowany przez bank względem wartości zabezpieczenia. Chcąc otrzymać kredyt na 100%  wartości zabezpieczenia zazwyczaj ubezpiecza  się 20% wartości  kredytu. Zazwyczaj jest to stawka jednorazowa, płatna przed uruchomieniem kredytu i wynosi od 3,5% - 4,5% za okres od 3 do 5 lat płatne z góry przy uruchomieniu kredytu.

Znajdź eksperta w swoim mieście