Słownik

Historia kredytowa

Historia kredytowa to obraz tego, jak solidnie reguluje się swoje zobowiązania. Składają się na nią informacje przekazywane do BIK przez banki na temat  kredytów, pożyczek, korzystania z kart kredytowych/debetowych oraz limitów w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym.

Banki przekazują do BIK zarówno informacje pozytywne (o terminowych spłatach), jak i negatywne (o opóźnieniach lub zaległościach).

 

Znajdź eksperta w swoim mieście