Słownik

Kredyt refinansowy

Kredyt refinansowy to kredyt zaciągnięty w celu spłaty zobowiązania w innym banku. Innymi słowy, zaciągniecie kredytu refinansowego oznacza przeniesienie zadłużenia z jednego banku do drugiego. Oczywiście kredyt refinansowy ma sens jedynie wówczas, gdy koszty odsetkowe i nieodsetkowe związane z nowym kredytem oraz procesem przeniesienia i uruchomienia go są niższe aniżeli wydatki, które należałoby uiścić w związku z dalszą spłatą kredytu u pierwotnego kredytodawcy.

Kredyt refinansowy oznacza wcześniejszą spłatę zobowiązania w innym banku, i kontynuację spłaty w innym. Jednocześnie można nieco zmienić warunki spłaty, tzn. wydłużyć albo skrócić okres kredytowania, zmienić system spłaty rat z malejących na równe lub na odwrót, czy przewalutować kredyt.

Zaciągając kredyt refinansowy, należy liczyć się z koniecznością uiszczenia wszystkich standardowych kosztów zaciągnięcia kredytu, takimi jak np. prowizja za udzielenie kredytu czy wydatki związane z ustanowieniem ewentualnego zabezpieczenia wierzytelności banku. Oczywistym kosztem kredytu refinansowego są także odsetki, regulowane w każdej racie kredytowej.

Nie można zapominać także, ze zaciągnięcie kredytu refinansowego wiąże się jednocześnie ze spłatą zobowiązania u pierwszego kredytodawcy. Bywa, że za wcześniejszą spłatę kredytu banki pobierają dodatkową prowizję, dlatego i ten koszt warto uwzględnić analizując opłacalność kredytu refinansowego.

Znajdź eksperta w swoim mieście