Słownik

BIK - Biuro Informacji Kredytowej

BIK - Biuro Informacji Kredytowej -  to instytucja gromadząca i udostępniająca informacje o historii kredytowej klientów banków. Z jednej strony kredytodawcy dostarczają dane o kredytobiorcach do Biura Informacji Kredytowej, a z drugiej - korzystają z nich, w ten sposób wymieniają się informacjami pomiędzy sobą, zdobywając dzięki temu bardzo cenne informacje o wiarygodności klienta, i zmniejszając przez to podejmowane ryzyko kredytowe.

Do Biura Informacji Kredytowej trafiają wszystkie informacje o kredytach - zarówno tych spłacanych solidnie, jak i nierzetelnie. Co więcej, informacje o dobrej historii kredytowej mają kluczowe znaczenie przy zaciąganiu kolejnych zobowiązań. Osoby nieposiadające żadnej historii kredytowej są w dużo gorszej sytuacji gdy chcą zaciągnąć większy kredyt, gdyż banki nie dysponują żadnymi informacjami na temat ich wiarygodności kredytowej.

Biuro Informacji Kredytowej tworzy własny scoring danego klienta, tzn. jego ocenę punktową na podstawie danych o jego dotychczasowej historii kredytowej. Banki mogą, ale nie muszą, sugerować się scoringiem BIK. Wiele banków tworzy własne modele oceny wiarygodności kredytowej klientów.

Znajdź eksperta w swoim mieście