Słownik

Spread walutowy

Spread walutowy to różnica (w ujęciu liczbowym i procentowym) między ceną kupna danej waluty a jej ceną sprzedaży stosowaną przez bank albo kantor.

Spread walutowy jest bardzo istotny w przypadku kredytów denominowanych do waluty obcej. Są one bowiem wypłacane po kursie kupna, a spłacane po kursie sprzedaży. Dla przykładu, kredyt we frankach szwajcarskich na 300 tys. zł wypłacony po kursie kupna 3 zł za franka oznacza saldo zadłużenia na poziomie 100 tys. CHF. Jednak kurs sprzedaży jest wyższy i w danym banku wynosi 3,15 zł. To oznacza, że kredytobiorca ma do spłacenia już na początku okresu spłaty w przeliczeniu na złote 315 tys. zł.

Znajdź eksperta w swoim mieście