Słownik

Transza

Transza to cześć kwoty kredytu udzielonego przez bank. Cała kwota kredytu może być wypłacana jednorazowo, lub kredyt może być wypłacany właśnie w transzach. Wszystko zależy od przeznaczenia kredytu. Przykładowo, środki z kredytów na zakup gotowego mieszkania zwykle są dawane do dyspozycji kredytobiorcy jednorazowo w całości. Z kolei w przypadku kredytów na budowę domu, zakup nieruchomości z rynku pierwotnego albo przy remoncie lokalu środki są wypłacane w transzach. Transza wypłacana jest przez bank po spełnieniu określonych warunków.

Banki wypłacają kredyty w transzach w przypadku inwestycji, a więc gdy kredyt zaciągany jest na budowę domu, albo np. gdy jest to kredyt inwestycyjny dla przedsiębiorstwa. Podzielenie kwoty kredytu na kilka transz pozwala na monitorowanie sposobu przeznaczenia środków. Jeśli kredytobiorca nie dotrzymuje zapisów umowy kredytowej (np. nie rozliczy poprzedniej transzy), bank może wstrzymać wypłatę kolejnej.

Transze kredytów przekazywane są do dyspozycji kredytobiorcy zgodnie z harmonogramem wypłat, dołączonych do umowy kredytowej.

W trakcie realizacji inwestycji (np. budowy domu) i wypłaty kolejnych transz, kredytobiorcę obowiązuje karencja w spłacie kapitału. To oznacza, że reguluje on jedynie kwotę odsetek od wypłaconych dotychczas transz kredytu. Pełną ratę kredytową, na którą składa się zarówno kapitał kredytu, jak i odsetki, kredytobiorca zaczyna spłacać dopiero po uruchomieniu ostatniej transzy kredytowej.

Znajdź eksperta w swoim mieście