Słownik

WIBOR

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) to stopa oprocentowania kredytów na rynku międzybankowym. To średnie oprocentowanie, po jakim banki pożyczają sobie nawzajem środki. Wysokość stopy WIBOR jest wyliczana i podawana do wiadomości publicznej codziennie.

Banki mogą pożyczać sobie środki na różne okresy, stąd i stopa WIBOR jest określana dla różnych przedziałów czasowych. Funkcjonuje zarówno stopa WIBOR O/N (overnight) czyli gdy banki udostępniają sobie kapitał tylko na jeden dzień, przez np. WIBOR 1W (na tydzień), 1M (na miesiąc), 3M, 6M czy 1Y (na rok). Zasadniczo - im dłuższy termin, tym wyższa wartość stopy WIBOR.

Stopa procentowa WIBOR ma istotne znaczenie m.in. dla kredytobiorców. Na tej stawce bazuje wysokość rat m.in. kredytów hipotecznych czy inwestycyjnych. Oprocentowanie nominalne tych kredytów jest zwykle zmienne, banki określają je jako sumę stałej przez cały okres kredytowania marży kredytowej, oraz właśnie zmiennej stopy WIBOR, najczęściej 3M (czyli trzymiesięcznej). Wówczas co 3 miesiące oprocentowanie kredytu jest aktualizowane, i wzrasta jeśli stopa WIBOR poszła w tym czasie w górę, lub spada jeśli stopa WIBOR obniżyła się. Niektóre banki biorą pod uwagę jeden odczyt, np. z ostatniego lub przedostatniego dnia poprzedzającego nowy okres odsetkowy, ale inne wyliczają już średnią z danego okresu, np. całego miesiąca poprzedzającego nowy okres odsetkowy.

Znajdź eksperta w swoim mieście