Słownik

Odsetki maksymalne

Zgodnie z prawem odsetki od kredytu (oprocentowanie nominalne) nie mogą być wyższe niż czterokrotność stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Jeżeli na przykład stopa lombardowa wynosi 5 proc., oprocentowanie nominalne kredytu nie może przekroczyć 20% w skali roku. Wraz z obniżkami stóp procentowych banku centralnego, obniżeniu ulega również oprocentowanie nominalne, które na dziś wynosi 12%.

Mankamentem ustawy jest nie uwzględnienie kosztów ubezpieczeń kredytów, którymi instytucje finansowe rekompensują sobie mniejsze dochody z tytułu prowizji czy odsetek. Często wykupienie ubezpieczenia warunkuje udzielenie kredytu.

Znajdź eksperta w swoim mieście