Słownik

Ocena punktowa

Przed udzieleniem kredytu banki muszą ocenić ryzyko, z jakim może wiązać się pożyczenie pieniędzy. Pomaga im w tym ocena punktowa - scoring. Ocena punktowa to liczba punktów uzyskanych w wyniku zastosowania metody punktowej oceny ryzyka kredytowego. Ocena punktowa wyliczana jest na podstawie danych o kredytobiorcy. Do wyliczania ocen punktowych stosowana jest odpowiednia formuła matematyczna. Im jest on wyższy, tym większe prawdopodobieństwo spłat w terminie.

Ocenę punktową BIK wylicza na podstawie historii kredytowej. Jeśli wszystkie kredyty spłacane są w terminie, wpłynie to pozytywnie na ocenę punktową.

Ocena punktowa BIK przyjmuje wartości od 192 do 631 punktów.

Znajdź eksperta w swoim mieście