Jak Polacy spłacają kredyty?

Kto najlepiej spłaca kredyty?

Statystyki pokazują, że w najlepszy sposób ze swoich zobowiązań wywiązują się kredytobiorcy posiadający kredyt hipoteczny. Zazwyczaj nie przeszkadza im nawet to, że mają inne zobowiązania na koncie. Co ciekawe, te same statystyki pokazują, że najmniej rzetelni kredytobiorcy mieszkają na zachodzie Polski, czyli w regionie bogatszym niż np. wschód.

Średnia ocena punktowa w Biurze Informacji Kredytowej dla posiadaczy kredytów mieszkaniowych to 543 punkty, dla właścicieli kart kredytowych 519 punktów, a dla klientów z kredytami gotówkowymi i ratalnymi 507 punktów. Wyniki takie związane są z faktem, że w przypadku kredytów hipotecznych najrzadziej występują problemy z terminową spłatą zobowiązań. Liczby te znajdują odzwierciedlenie także w statystykach Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Według jej danych opóźnienia w spłacie powyżej 30 dni wystąpiły tylko w przypadku 3,5% kredytów, a taki sam wskaźnik w przypadku kredytów konsumpcyjnych wyniósł aż 17%.

Z danych przygotowanych przez BIK wynika także, że posiadacze kredytów hipotecznych dobrze radzą sobie także ze spłatą innych zobowiązań. Spośród wszystkich kredytobiorców tego typu jedynie niewiele ponad 5% nierzetelnie spłaca zobowiązania z karty kredytowej, natomiast wśród posiadaczy kredytów gotówkowych lub ratalnych ilość ta rośnie do ponad 17 procent. Porównywalne proporcje występują w przypadku osób posiadających kredyt hipoteczny i konsumpcyjny oraz takich, które spłacają tylko kredyt konsumpcyjny.

Ciekawe wnioski płyną także z raportów przygotowywanych przez Narodowy Bank Polski. Wynika z nich, że kredyty lepiej spłacane są w bankach spółdzielczych, niż w komercyjnych. Według raportów wskaźnik zagrożonych kredytów w tych pierwszych to 5%, przy 8 procentach w przypadku banków komercyjnych. Wynika to głównie z lepszej znajomości lokalnego rynku przez banki spółdzielcze, a także większej ostrożności przy udzielaniu przez nie kredytów w okresie dużego boomu kredytowego, jaki przypadł na lata 2006-2008. W okresie tym banki komercyjne stosowały dosyć liberalną politykę kredytową. Kolejną interesującą statystyką jest ta mówiąca o tym, że w niektórych regionach z wysokim bezrobociem kredyty spłacaną są znacznie solidniej, niż w regionach bogatych i z niewielkim odsetkiem bezrobocia.

Spośród poszczególnych województw największe zadłużenie mają mieszkańcy województwa śląskiego oraz mazowieckiego i to właśnie w nich mieszka największa ilość osób, które mają kłopoty z terminową spłatą swoich zobowiązań. Związane jest to oczywiście z faktem, że są to dwa najbardziej zaludnione województwa. Jeśliby bowiem wziąć pod uwagę ilość dłużników przypadających na 1000 mieszkańców danego województwa to najgorzej wypadły województwa zachodniopomorskie i lubuskie.  Znacznie lepiej ze spłatą swoich zobowiązań radzą sobie za to mieszkańcy wschodnich regionów Polski, czyli województw podlaskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego czy podkarpackiego.

 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 691895408

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście