Co to jest WIBOR i jak jest ustalany?

Pod skrótem WIBOR kryje się Warsaw Interbank Offered Rate – wysokość oprocentowania na polskim rynku międzybankowym. Jest to zatem po prostu stopa procentowa, po jakiej banki komercyjne będące uczestnikami panelu WIBOR udzielają pożyczek innym bankom komercyjnym.

Stopa WIBOR ustalana jest codziennie (w każdym dniu roboczym) o godzinie 11, w trakcie tzw. fixingu WIBOR. Fixing polega na tym, że każdy z kilkunastu największych na polskim rynku banków komercyjnych podaje stopę oprocentowania, po której jest skłonny w danym dniu pożyczyć pieniądze innym bankom. Następnie, po uwzględnieniu wszystkich złożonych ofert (z wyjątkiem dwóch  najwyższych i dwóch najniższych), wyliczana jest wartość uśredniona. Uzyskana w ten sposób średnia arytmetyczna to właśnie stopa WIBOR.

Stawki WIBOR mogą zmieniać się codziennie, ale banki aktualizują oprocentowanie kredytów hipotecznych znacznie rzadziej. W sytuacji, gdy wysokość raty ustalana jest w oparciu o WIBOR 3M, nowe oprocentowanie pojawia się właśnie po upływie trzech miesięcy od momentu ewentualnej zmiany stopy. Dla kredytobiorców oznaczenie „3M” jest zatem zarazem gwarancją, że zawsze co najmniej trzy kolejne raty kredytowe bank wyliczy im na podstawie tej samej stawki procentowej. Analogicznie jest w przypadku znacznie rzadziej stosowanych stawek WIBOR 6M (6 rat przy tym samym oprocentowaniu) i WIBOR 12M (12 rat przy tym samym oprocentowaniu).

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 605181707

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście