Co to jest sankcja kredytu darmowego kredytu konsumenckiego?

Co to jest sankcja kredytu darmowego?

Sankcja kredytu darmowego to prawo klienta do skorzystania z darmowego kredytu w przypadku, gdy bank dopuści się naruszeń wskazanych w art. 45 pkt 1. ustawy o kredycie konsumenckim. Oznacza to, że klienci mają możliwość skorzystania z tej sankcji, jeśli umowa kredytowa nie spełnia określonych warunków. W takim przypadku kredyt dla kredytobiorcy staje się darmowy.

Jakie kredyt musi spełniać warunki, aby mógł kwalifikować się do sankcji kredytu darmowego?

Sankcja kredytu darmowego dotyczy kredytów konsumenckich, co oznacza, że nie obejmuje kredytów zaciąganych na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej ani kredytów hipotecznych zaciągniętych od 18 grudnia 2011 roku do 22 lipca 2017 roku, o wartości nieprzekraczającej 255 500 złotych. W przeszłości sankcja kredytu darmowego była stosowana głównie jako środek obrony klienta w przypadku problemów z obsługą kredytu i działalnością windykacyjną banku. Jednak obecnie coraz częściej jest wykorzystywana przez klientów do dochodzenia roszczeń nawet w przypadku umów, które są regularnie i terminowo spłacane. Sankcja ta zyskuje więc na znaczeniu jako narzędzie ataku, a nie tylko obrony.

Czego szukać w umowie jeśli chcemy zamienić drogi kredyt na bezpłatny?

Aby skorzystać z sankcji kredytu darmowego, konsumenci często poszukują błędów lub niedociągnięć w umowie kredytowej, takich jak brak daty na pierwszej stronie. Jednak nie zawsze takie drobne uchybienia są wystarczające do uzyskania darmowego kredytu. Sąd może nie przychylić się do roszczenia konsumenta i nie pozbawić banku dochodów ze względu na tak małe niedociągnięcia.

Naruszenia, które mogą doprowadzić do skorzystania z Sankcji Kredytu Darmowego (SKD), są szczegółowo określone w art. 45 pkt 1 ustawy o kredycie konsumenckim. Jednakże znalezienie tych naruszeń w treści umowy nie jest zawsze łatwe i oczywiste. W celu zidentyfikowania konkretnych błędów, konieczne jest często posiadanie wiedzy z zakresu finansów i prawa. Niemniej jednak istnieje kilka kwestii, na które warto zwrócić uwagę podczas analizy umowy:

 1. Nieprecyzyjna lub niejednoznaczna formuła zmiany oprocentowania: Umowa powinna jasno określać zasady zmiany oprocentowania, aby uniknąć jednostronnych decyzji banku w trakcie okresu spłaty.
 2. Jednostronne kształtowanie wysokości oprocentowania.
 3. Brak określenia stawki oprocentowania przeterminowanego:
 4. Kredytowanie prowizji i naliczanie od niej odsetek: Bank nie powinien pobierać odsetek od kredytowanych kosztów, takich jak prowizje.
 5. Brak informacji o odsetkach wyrażonych jako stawka dzienna w przypadku odstąpienia od umowy.
 6. Błędnie określona całkowita kwota kredytu.
 7. Błędne wyliczenie RRSO.
 8. Zbyt wysokie pozaodsetkowe koszty kredytu.
 9. Brak informacji o kolejności zaliczania wpłat klienta.
 10. Brak informacji o skutkach wcześniejszej spłaty zobowiązania.
 11. Żądanie od klienta kwoty wyższej niż całkowita kwota kredytu w przypadku odstąpienia od umowy.
 12. Nieprecyzyjne określenie warunków zmiany opłat.
 13. Kredytowanie prowizji i naliczanie od niej odsetek.

Kiedy zostaną zidentyfikowane błędy prawne w umowie, należy skoncentrować się na przedstawieniu mocnych i rzeczowych argumentów, które jednoznacznie wskażą zakres i skalę naruszeń w danym przypadku przed sądem. Ważne jest jednak pamiętać, że literówki i drobne niedociągnięcia mogą nie być wystarczającym argumentem do wniesienia powództwa i jego wygrania.

Warto również zwrócić uwagę na kwestię pobierania odsetek od kredytowanych kosztów, takich jak prowizje, ubezpieczenie. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) powinna być obliczana od kwoty netto kredytu, bez uwzględniania kosztów prowizji i kredytowanych ubezpieczeń. Niestety, często banki liczyły RRSO od kwoty uwzględniającej prowizję i inne koszty, co jest błędem zgodnie z przepisami. Taka praktyka wpływa również na wysokość prowizji faktycznie zapłaconej przez klienta, która może być wyższa niż kwota wykazana w umowie i formularzu informacyjnym.

W przypadku kredytowania kosztów prowizji przez banki, kwota odsetek naliczonych od prowizji również powinna być uznana za ukrytą formę prowizji. To z kolei prowadzi do niewłaściwego określenia całkowitej kwoty do spłaty. W niektórych przypadkach odsetki naliczane od prowizji mogą przekroczyć maksymalny poziom odsetek wskazany w przepisach, co narusza przepisy ustawy o kredycie konsumenckim.

Wnioski do sankcji kredytu darmowego

Wnioskując, istnieje wiele naruszeń, które dają konsumentom możliwość skorzystania z Sankcji Kredytu Darmowego. Identyfikacja tych naruszeń i skuteczna argumentacja przed sądem wymaga dokładnej analizy umowy kredytowej oraz wsparcia ze strony fachowców w dziedzinie finansów i prawa.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 691895408

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście