Kredyt gotówkowy - pożyczka gotówkowa

Kredyt gotówkowy to pożyczka pieniężna, która jest udzielana przez bank lub inny podmiot kredytowy osobie, która się o taki kredyt ubiega. Kredyt gotówkowy przeznaczany jest na dowolny cel. Kwoty udzielanych kredytów zaczynają się już od kilkuset złotych. Spłata kredytu kredytowego może sięgać nawet kilka lat. Kredyt gotówkowy jest kredytem krótkoterminowym, zazwyczaj okres kredytowania wynosi rok lub 2 lata. Zdarzają się także jeszcze krótsze kredyty gotówkowe, nawet do 3 miesięcy. Zaletą kredytu gotówkowego jest możliwość zakupu dowolnego dobra oraz wygodna forma jego uzyskania.  Dodatkowym atutem bankowego kredytu gotówkowego jest niższe oprocentowanie niż w przypadku karty kredytowej lub szybkiej pożyczki gotówkowej w instytucji pozabankowej.

Aby ubiegać się o kredyt gotówkowy, zazwyczaj wystarczy posiadać dowód osobisty oraz zaświadczenie o zarobkach, które pokaże aktualną sytuację finansową kredytobiorcy (osiągane dochody i ponoszone wydatki). Pracownicy  przedkładają bankowi zaświadczenia o swych dochodach, przedsiębiorcy dokumenty z urzędów skarbowych, emeryci i renciści decyzje o emeryturach bądź rentach. We wniosku o kredyt gotówkowy również konieczne będzie przedstawienie informacji o innych posiadanych zobowiązaniach finansowych (np. zadłużenie w bankach, niezapłacone alimenty, egzekucje komornicze). Banki udzielające kredytów gotówkowych sprawdzają potencjalnych klientów pod kątem ich wiarygodności. Najczęściej sprawdzana jest historia kredytowa w oparciu o raport BIK - Biuro Informacji Kredytowej oraz Krajowy Rejestr Długów (KRD). W sytuacji negatywnej historii kredytowej potencjalnego klienta (np. opóźnienia w spłacie rat poprzednich kredytów czy spłaty innych wierzytelności), bank może odmówić udzielenia kredytu gotówkowego. Natomiast jeśli historia kredytowa jest pozytywna oraz jeśli klient posiada zdolność kredytową – czyli zdolność do spłaty kredytu, to wówczas bank wszczyna procedurę przyznania kredytu. Po akceptacji przez bank wniosku kredytowego następuje zawarcie  umowy kredytowej z bankiem i wypłata środków na wskazany rachunek bankowy

O kredyt gotówkowy może ubiegać się:

  • każda osoba pełnoletnia mieszkająca w Polsce
  • posiadająca pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych
  • wykazująca stałe dochody z dowolnego legalnego źródła

Bank może żądać zabezpieczenia udzielonego kredytu. Najczęściej są to:

  • weksel in blanco, w którym stronami są bank oraz kredytobiorca
  • obowiązkowe ubezpieczenie kredytu gotówkowego wykupywane przy jego udzieleniu na żądanie kredytodawcy,

Koszt kredytu gotówkowego nie jest najniższy i oscyluje w granicach kilkunastu procent w skali roku. Jednak koszt różni się w zależności od instytucji, która udziela kredytu. Oprocentowanie kredytu zależy od marży banku i od stawki WIBOR, a ta z kolei zależy od stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej.  Należy pamiętać, że rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu bankowego nie może przewyższać czterokrotności stopy lombardowej NPB. Ponadto stopa procentowa kredytu gotówkowego zależy od wysokości tego kredytu oraz długości okresu jego spłaty. Generalnie, im większe ryzyko dla banku, tym oprocentowanie kredytu jest wyższe. Oprocentowanie kredytu może być niższe, jeśli kredytobiorca zdecyduje się na zakup innych produktów danego banku, na przykład nieobowiązkowego ubezpieczenia kredytu gotówkowego. Kosztem kredytu gotówkowego jest również prowizja za udzielenie kredytu kształtująca się zazwyczaj w granicach kilku procent.

Kredyty gotówkowe spłacane są w miesięcznych ratach. Jako formę spłaty można wybrać raty równe albo raty malejące. Raty równe są takie same przez cały okres kredytowania. Raty malejące natomiast na początku są wyższe, a następnie niższe. W przypadku rat malejących całkowity koszt kredytu gotówkowego jest niższy od spłaty w systemie rat równych, gdyż koszt wynikający z samych odsetek od kredytu systematycznie maleje w okresie jego spłaty.

Zanim ktokolwiek sięgnie po kredyt gotówkowy powinien dokładnie przyjrzeć się ofercie i porównać ją z ofertami innych banków. W tym celu najlepiej udać się bezpośrednio do instytucji dysponujących ofertą wielu banków. Udzielą one pełnej informacji dotyczącej wszystkich opłat, włącznie z symulacją wysokości rat w całym okresie spłaty kredytu gotówkowego. Taka wiedza uchroni przed dezinformacją płynącą z reklam i innych materiałów promocyjnych.

 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 792038688

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście