Kredyt hipoteczny na siedlisko

Nabycie gruntu rolnego pod budowę domu wymaga załatwienia wielu formalności, podobnie jak kupno siedliska. Problemem może być otrzymanie kredytu hipotecznego, jeśli wnioskujący o zobowiązanie nie jest rolnikiem. Zmiany w przepisach o kształtowaniu ustroju rolnego i ustawie o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa sprawiły, że takie nieruchomości mogli nabywać tylko rolnicy. Obecnie po zmianie prawa nabycie takiej posiadłości lub działki jest łatwiejsze, podobnie jak otrzymanie kredytu hipotecznego na taki cel.

Zgodnie z ustawą działka siedliskowa jest formą nieruchomości gruntowej. Przekształcenie działki rolnej w działkę siedliskową jest możliwe tylko w formie gospodarstwa rolnego. Taką czynność może wykonać wyłącznie rolnik. Według polskiego prawa rolnikiem jest osoba, która przez ostatnie 5 lat pracowała w gospodarstwie rolnym lub osoba, która ma wykształcenie rolnicze i jest właścicielem gruntów rolnych. W skład działki siedliskowej wchodzi wyłącznie grunt, który znajduje się pod budynkami gospodarstwa rolnego. Oznacza to, że w jej skład wchodzą też budynki przeznaczone do realizacji czynności wynikających z prowadzenia gospodarstwa. W związku z tym osoba, która chce wybudować dom na takiej działce, musi dodatkowo postawić budynki, które będą wykorzystywane w działalności rolniczej.

Aby dowiedzieć się, czy działka rolna może być przekształcona w siedlisko, trzeba wysłać pismo do gminy, na której terenie znajduje się posiadłość. Potrzebny jest wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dokument taki określa minimalną powierzchnię działki, która może zostać przeznaczona pod zabudowę siedliskową.

Kredyt hipoteczny na siedlisko – kto może ją kupić?

Zgodnie z przepisami ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa dotyczącymi obrotu nieruchomościami rolnymi grunt rolny poniżej 3000 m2 może nabyć każda osoba fizyczna, w tym także mieszkaniec miasta na równi z rolnikiem. Taka powierzchnia jest wystarczająca, aby postawić na niej dom i urządzić ogród.

Nowelizacja ustawy z 2019 roku sprawiła, że osoba niebędąca rolnikiem może nabyć działkę:

  • wchodzącą w skład Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa o powierzchni przekraczającej 30 arów, nie większej niż 99,99 arów. Jednak prawo do jej pierwokupu ma Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa;
  • o powierzchni 1 ha i większej, jeśli otrzyma zgodę od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;
  • o powierzchni do 0,5 ha zabudowaną powstałymi przed 30 kwietnia 2016 roku budynkiem mieszkalnymi oraz budynkiem gospodarczym.

W czerwcu 2022 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano zmianę do ustawy o obrocie ziemią rolną. Zgodnie z nią można będzie składać wnioski o kredyt hipoteczny na działkę rolną do 1 ha. Banki sfinansują też budowę domu na działkach rolnych większych niż 3000 m2, a także zakup takich nieruchomości.

Kredyt hipoteczny na zakup siedliska – czy jest możliwy?

Kredyt hipoteczny na zakup siedliska czy też nieruchomości rolnej nie jest możliwy niezależnie od tego, czy nabywca jest osobą fizyczną, czy rolnikiem. Nieruchomość siedliskowa nie ma definicji prawnej. Określana jest jako zabudowany grunt rolny, na którym znajdują się obiekty gospodarstwa rolnego lub mogą dopiero zostać tam wybudowane. Przedmiotem kredytowania, poza nieruchomością siedliskowa, może być działka rekreacyjna lub działka budowalna z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną. Działka budowlana to nieruchomość gruntowa, której wielkość i cechy pozwalają na budowę obiektu mieszkalnego. Kredyt hipoteczny na siedlisko może być wzięty jako zobowiązanie na zakup lub budowę domu jednorodzinnego, który jest na stałe połączony z działką i jest wyposażony w media, przyłącza sanitarne, ma także dostęp do drogi. Więcej formalności i mniej ofert kredytowych znajdziemy, gdy zdecydujemy się na postawienie na działce domu letniskowego, który nie jest na stałe związany z gruntem.

Kredyt na siedlisko dla rolnika

Kredyt dla rolnika obejmuje zakup użytków rolnych oraz zabudowanych nieruchomości rolnych i budowę, modernizację, remont budynków i budowli, będących elementami gospodarstwa rolnego. O takie zobowiązanie mogą ubiegać się rolnicy prowadzący działalność rolniczą lub wytwórczą w rolnictwie od minimum 12 miesięcy. Dodatkowo muszą oni być właścicielem lub dzierżawcą ziemi. Aby otrzymać kredyt dla rolnika, potrzebne są następujące dokumenty: dowód osobisty oraz nakaz płatniczy z Urzędu Gminy dotyczący podatku rolnego. Niezbędne są również dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej:

  • dokumenty tożsamości osób reprezentujących firmę;
  • dokumenty rejestrowe działalności gospodarczej;
  • dokumenty finansowe, podatkowe w zależności od formy prowadzonej działalności.

Dodatkowo przy składaniu wniosku o kredyt hipoteczny na siedlisko konieczne jest przedstawienie stosownej dokumentacji, obejmującej przedmiot kredytowania, czyli działkę siedliskową lub budowlaną. Musi tam znaleźć się m.in. statusu działki, czyli informacja o rodzaju działki (siedlisko, budowlana, letniskowa, rolna lub rekreacyjna), decyzja o warunkach zabudowy lub decyzji dotyczącej planowania zagospodarowania przestrzennego oraz wypisu i wyrys z rejestru gruntów, akt notarialny i odpis z księgi wieczystej.

Kredyt hipoteczny na siedlisko może być trudny do otrzymania, chyba że kredytobiorca jest rolnikiem lub posiada inną nieruchomość, którą może zaoferować jako zabezpieczenie zobowiązania. Banki najchętniej kredytują działki budowalne z infrastrukturą. Dodatkowo, jeśli na tej działce zamierzamy wybudować dom jednorodzinny całoroczny, z uzyskaniem kredytu nie powinno być problemu.

Przeczytaj również

Właściciel działki a właściciel domu

Często kolejnym krokiem po zawarciu związku małżeńskiego jest zakup mieszkania lub budowa domu. Aby sfinalizować taką inwestycję, małżonkowie na ogół decydują się na kredyt hipoteczny. Niestety, w przypadku budowy nieruchomości pary często...

Czytaj dalej

Gotowiec inwestycyjny – co to jest?

Gotowce inwestycyjne, pomimo swojej tajemniczej nazwy, obejmują nieruchomości przygotowane do natychmiastowego wynajmu. Praktycznie od razu po zakupie są gotowe, aby generować dochód pasywny. Najczęściej do tej kategorii zaliczamy mieszkania...

Czytaj dalej

Czym jest rolowanie kredytu hipotecznego?

Rosnące stopy procentowe sprawiają, że rośnie także obciążenie finansowe gospodarstw, które mają kredyty hipoteczne. Takich rodzin w Polsce jest bardzo wiele. Rosnące raty kredytu mogą sprawić, że pojawia się problem z ich spłatą. Rząd wprowadził...

Czytaj dalej

Kredyty ze wsparciem unijnym – na jakie wsparcie można liczyć?

Unijne środki to ważne wsparcie dla firm. Dzięki tym pieniądzom przedsiębiorcy mogą rozwijać swoje firmy, prowadzić badania, tworzyć nowe produkty i budować swoją pozycję na rynku. Dostępne są również kredyty ze wsparciem unijnym. Przedstawiamy...

Czytaj dalej

Karencja w spłacie kredytu

Decydując się na kredyt hipoteczny na zakup mieszkania lub budowę domu, zakładamy, że nasza sytuacja finansowa pozwoli na terminowe regulowanie rat. Jednak zobowiązanie takie jest udzielane na wiele lat i przez ten czas może dużo zmienić się w...

Czytaj dalej

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście