Kredyty ze wsparciem unijnym – na jakie wsparcie można liczyć?

Unijne środki to ważne wsparcie dla firm. Dzięki tym pieniądzom przedsiębiorcy mogą rozwijać swoje firmy, prowadzić badania, tworzyć nowe produkty i budować swoją pozycję na rynku. Dostępne są również kredyty ze wsparciem unijnym. Przedstawiamy kilka przykładów takich produktów finansowych.

Od początku 2004 roku do końca 2021 roku polscy beneficjenci otrzymali łącznie 210,4 mld euro dotacji z Unii Europejskiej (źródło: https://www.poir.gov.pl/strony/wiadomosci/1418-mld-euro-zyskala-polska-w-rozliczeniach-z-budzetem-unii-europejskiej-od-poczatku-czlonkostwa-w-ue/). Takie pieniądze mogą być przeznaczane na różne cele w zależności od charakteru konkretnego funduszu. W Polsce wiele kredytów ze wsparciem unijnym można znaleźć w ofercie Banku Gospodarstwa Krajowego. Wybraliśmy najpopularniejsze produkty, które przybliżamy.

Dotacje unijne – dlaczego warto?

Zanim przejdziemy do konkretnych kredytów ze wsparciem unijnym, należy wyjaśnić, dlaczego warto starać się o takie środki. Po pierwsze to okazja, żeby zdobyć dodatkowe pieniądze na rozwój firmy. Można sfinansować w ten sposób nawet większość kosztów kwalifikowanych i prac przedwdrożeniowych w przypadku finansowania innowacji. Dotacje unijne są skierowane głównie do mikro, małych i średnich firm. Do tego dochodzą jeszcze wspomniane wcześniej kredyty ze wsparciem unijnym. Warunki takich kredytów są preferencyjne w porównaniu z kredytami komercyjnymi. Najczęściej mają obniżone oprocentowanie, co z kolei sprawia, że pożyczanie pieniędzy jest tańsze i firma może mieć niższą zdolność kredytową. Przejdźmy teraz do kilku przykładów takich kredytów.

Kredyt inwestycyjny

Pierwszy kredyt ze wsparciem unijnym to kredyt inwestycyjny proponowany przez BGK. Przeznaczony jest dla małych, średnich i dużych firm oraz dla instytucji publicznych. Pieniądze można przeznaczyć na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, również projektów realizowanych ze wsparciem Unii Europejskiej. Warunkiem współpracy jest przeniesienie do BGK części obsługi proporcjonalnej do przedmiotu finansowanej inwestycji.

Korzyści z tego kredytu to podniesienie rentowności kapitału własnego dzięki wykorzystaniu dźwigni finansowej oraz zdecydowanie szybsze pozyskanie środków w porównaniu do innych źródeł finansowania. Ten kredyt ze wsparciem unijnym pozwala zakupić środki trwałe i wyposażenie na rozpoczęcie działalności, umożliwia zakup nowych maszyn i modernizację majątku firmy działającej już dłużej na rynku, a do tego pozwala refinansować kredyty zaciągnięte na inwestycje w bankach komercyjnych. W przypadku tego kredytu inwestycyjnego BGK dopasowuje warunki do konkretnego beneficjenta (również wysokość kredytu i okres kredytowania), a spłata kapitału zostaje odroczona do czasu zakończenia inwestycji lub do czasu pierwszego przychodu.

Kredyt inwestycyjny współfinansowany ze środków EBI

Bardzo ciekawym i korzystnym produktem jest kredyt inwestycyjny współfinansowany ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). To instytucja Unii Europejskiej powołana w 1957 roku, której zadaniem jest udzielanie kredytów lub gwarancji zarówno firmom, jak i państwom oraz instytucjom europejskim. W przypadku opisywanego tu kredytu dzięki wsparciu EBI zostały obniżone znacznie koszty kredytu, co sprawia, że to bardzo atrakcyjne finansowanie. Można je łączyć z dotacjami unijnymi i innymi kredytami udzielanymi przez BGK. Łączny koszt sfinansowanej inwestycji nie może przekraczać 25 mln euro. Pieniędzy z tego kredytu nie można jednak przeznaczyć na refinansowanie innych kredytów, na zakup nieruchomości na wynajem lub papierów wartościowych i na projekty deweloperskie. Finansowana inwestycja musi być związana z działalnością operacyjną firmy.

Kredyt unijny

Bank Gospodarstwa Krajowego ma w swojej ofercie także tzw. kredyt unijny. Może on zostać przeznaczony na finansowanie i obsługę projektów realizowanych ze środków unijnych. W ramach tego produktu dostępny jest kredyt pomostowy (na koszty kwalifikowane objęte dofinansowaniem unijnym), kredyt uzupełniający (na koszty niekwalifikowane lub nieobjęte dofinansowaniem unijnym) i kredyt etapowy (na koszty kwalifikowane objęte dofinansowaniem unijnym w formie zaliczek). Dzięki kredytowi unijnemu firma może pozyskać środki na realizację inwestycji do czasu uzyskania dotacji unijnej, nie musi wnosić wkładu własnego, a kapitał spłaca dopiero po zakończeniu inwestycji lub po uzyskaniu dotacji unijnej.

Kredyt inwestycyjny współfinansowany ze środków KfW

Na koniec kredyt ze wsparciem unijnym ze środków KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), czyli niemieckiego państwowego banku rozwoju. Warto dodać, że bank ten powstał tuż po II wojnie światowej jako część Planu Marshalla. Finansowanie tym kredytem można łączyć z dotacjami unijnymi, jak również z innymi kredytami dla firm. Kredyt ze wsparciem KfW jest przeznaczony do finansowania inwestycji realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa, a także przez spółki komunalne.

Kredyt ze wsparciem unijnym to finansowanie, które pozwala pożyczyć pieniądze po obniżonych kosztach i łączyć go dotacjami lub innymi kredytami. Zobowiązania tego rodzaju proponują różne banki, ale największą ofertę ma BGK. Warto jednak poprosić o wsparcie doradcę kredytowego, który wyszuka dla nas najlepszy produkt ze wsparciem unijnym.

Przeczytaj również

Właściciel działki a właściciel domu

Często kolejnym krokiem po zawarciu związku małżeńskiego jest zakup mieszkania lub budowa domu. Aby sfinalizować taką inwestycję, małżonkowie na ogół decydują się na kredyt hipoteczny. Niestety, w przypadku budowy nieruchomości pary często...

Czytaj dalej

Gotowiec inwestycyjny – co to jest?

Gotowce inwestycyjne, pomimo swojej tajemniczej nazwy, obejmują nieruchomości przygotowane do natychmiastowego wynajmu. Praktycznie od razu po zakupie są gotowe, aby generować dochód pasywny. Najczęściej do tej kategorii zaliczamy mieszkania...

Czytaj dalej

Czym jest rolowanie kredytu hipotecznego?

Rosnące stopy procentowe sprawiają, że rośnie także obciążenie finansowe gospodarstw, które mają kredyty hipoteczne. Takich rodzin w Polsce jest bardzo wiele. Rosnące raty kredytu mogą sprawić, że pojawia się problem z ich spłatą. Rząd wprowadził...

Czytaj dalej

Karencja w spłacie kredytu

Decydując się na kredyt hipoteczny na zakup mieszkania lub budowę domu, zakładamy, że nasza sytuacja finansowa pozwoli na terminowe regulowanie rat. Jednak zobowiązanie takie jest udzielane na wiele lat i przez ten czas może dużo zmienić się w...

Czytaj dalej

Kredyt hipoteczny na działkę rekreacyjną

Działki rekreacyjne i letniskowe od niedawna cieszą się rosnącą popularnością wśród Polaków. Duży wpływ na takie zjawisko miała pandemia koronawirusa, która sprawiła, że chętniej szukaliśmy odosobnienia i wypoczynku na wolnym powietrzu, we własnej...

Czytaj dalej

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście