Wkład własny 2016

Od 1 stycznia 2016 roku minimalny wkład własny przy kredycie hipotecznym wzrośnie z 10% do 15% - wynika to z rekomendacji S przygotowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Ale czy nadal będą możliwości zaciągnięcia kredytu na mieszkanie posiadając 10% wkładu własnego?

W kwestii tej wypowiedział się KNF, który wysłał do banków pismo wyjaśniające zapisy tzw. rekomendacji S.

KNF w piśmie wyjaśniło, że wkład własny powinien wynosić 15%. Może jednak wynosić 10%, jeśli na dodatkowe 5% "kredytobiorca przedstawi dodatkowe zabezpieczenie w formie blokady środków na rachunku bankowym lub poprzez zastaw na denominowanych w złotych dłużnych papierach wartościowych Skarbu Państwa lub NBP". "Istotą tego zabezpieczenia jest możliwość natychmiastowego pokrycia przez bank brakującej kwoty wkładu własnymi środkami klienta" . Mogą to być więc środki na koncie w banku, skarbowe papiery wartościowe lub papiery NBP, środki zgromadzone w ramach IKE lub IKZE, ewentualnie polisa ubezpieczeniowa.

KNF dodaje zarazem, że "z powyższych powodów prezentowane w publikacjach opinie niektórych banków, wskazujące na uznawanie za wystraczające w omawianym obszarze wyłącznie podwyższanie marży czy prowizji od udzielonego kredytu, są nieuprawnione". Takie rozwiązania bowiem, podkreśla KNF, "zdejmowałyby z klienta odpowiedzialność za brakujący wkład własny, a jego dodatkową konsekwencją byłoby zwiększenie kosztu kredytu".

Z powyższego wynika, że rekomendacja pozwala na udzielenie kredytu z 10% wkładem własnym - pod warunkiem, że 5% różnica zostanie w odpowiedni sposób ubezpieczona lub zabezpieczona.

Wygląda na to, że wiele osób będzie używało najbardziej dostępnego zabezpieczenia, jakim będzie ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, co spowoduje dodatkowe koszty, ale pozwoli na zaciągnięcie kredytu na mieszkanie.

Dodać należy, że chociaż nadal są banki, które ubezpieczają brakujący wkład własny, to jednak nie wszystkie banki oferują możliwość ubezpieczenia wkładu ponad 10% wartości zabezpieczenia i część z nich wymaga od kredytobiorcy wkładu w innej formie przewidzianej w Rekomendacji S.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 508677789

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście