Pozostałe koszty okołokredytowe

Odsetki, choć są głównym kosztem, jaki ponosi klient pożyczający od banku pieniądze na mieszkanie, nie są jedynym wyznacznikiem tego, ile faktycznie zapłacimy bankowi. Wybierając ofertę kredytu hipotecznego warto również zwrócić uwagę na inne składowe łącznego kosztu kredytu, takie jak:

  • prowizja, czyli opłata pobierana przez bank za udzielnie kredytu, liczona od kwoty kredytu. Jej wniesienie może być wymagane ze środków własnych, gotówką, z góry, przed uruchomieniem kredytu. Może być też wliczona w kwotę kredytu, kredytowana i spłacana wraz z comiesięczną ratą. Choć wiele banków deklaruje jej wysokość na poziomie „od 0%”, zdarzą się oferty, przy których prowizje sięgają nawet 5%. Zwolnienie z konieczności poniesienia kosztów prowizji najczęściej możliwe jest w ramach trwającej w banku promocji lub w zamian za skorzystanie z dodatkowych produktów banku.
  • ubezpieczenie pomostowe, jest to ustanawiane przez bank zabezpieczenie do czasu wpisu hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej. Żeby nieruchomość mogła faktycznie zacząć pełnić rolę zabezpieczenia kredytu, w księdze wieczystej musi pojawić się zapis uprawniający pożyczający pieniądze bank do zaspokojenia z nieruchomości. O wpis hipoteki do księgi wnioskuje kredytobiorca - w sądzie prowadzącym rejestr ksiąg wieczystych. Zapis o hipotece w dziale IV księgi pojawi się średnio po kilku miesiącach. Może to jednak potrwać tak krócej, jak i dłużej - w zależności od obłożenia konkretnego sądu wieczystoksięgowego. Do tego czasu bank będzie albo pobierał miesięczną składkę z tytułu ubezpieczenia pomostowego, albo podwyższy marżę kredytu hipotecznego. Po prawomocnym wpisie hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej, kredytodawca zaprzestanie pobierania tej dodatkowej opłaty.
  • opłata za wycenę nieruchomości - bank będzie chciał potwierdzić wartość nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie kredytu. Może dokonać tego pracownik banku lub zadanie to zlecone będzie zewnętrznej firmie. Koszt inspekcji nieruchomości lub wyceny przez wyspecjalizowany podmiot ponosi zazwyczaj kredytobiorca.
  • inne ubezpieczenia, jeśli są wymagane. Może zdarzyć się na przykład, że jako dodatkowe zabezpieczenie spłaty kredytu będzie wymagana cesja praw z ubezpieczenia na życie najstarszego kredytobiorcy. Konieczność poniesienia kosztu takiej polisy będzie również wpływała na atrakcyjność danej oferty.
  • inne opłaty i prowizje przewidziane umową i zawarte w tabeli opłat i prowizji, czyli wszystkie opłaty, jakie mogą pojawić się w tracie wielu lat spłaty zobowiązania. Może to być na przykład koszt sporządzenia aneksu, wcześniejszej spłaty, wysłania przez bank SMS-a przypominającego o zaległej racie etc. Warto zapoznać się z tymi pozycjami w tabeli opłat i prowizji, ponieważ w trakcie spłaty mogą pojawić się różne okoliczności, które generować będą dodatkowe koszty po stronie kredytobiorcy.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 669992520

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście