ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA czyli jaką kwotę kredytu hipotecznego mogę zaciągnąć?

ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA czyli jaką kwotę kredytu hipotecznego mogę zaciągnąć?

Dostępna kwota kredytu - dla tego samego klienta jest różna w zależności od banku – często ten fakt wywołuje u klientów zaskoczenie. Banki stosują jednak różne parametry przy obliczaniu zdolności kredytowej, a dostępne kwoty różnią się nawet na poziomie 50%. Od czego to zależy?

Dochód

Oczywiście podstawowym parametrem jest wysokość dochodu, ale nie tylko. Liczy się również źródło uzyskiwania tego dochodu, jak np. dla dochodu z działalności gospodarczej, opodatkowanej w formie ryczałtu, banki do zdolności biorą od 20 do 80% przychodu wskazanego w rozliczeniu.

Gospodarstwo domowe

Dostępna kwota zależna jest od liczby osób tworzących gospodarstwo domowe, którego członkiem jest wnioskodawca. Banki przyjmują średnie koszty utrzymania, zależne od liczby domowników. Te różnice też potrafią sięgać kilkuset złotych.

Zobowiązania

Bank bierze pod uwagę posiadane kredyty, również zakupy na raty, a także posiadane karty kredytowe i limity w koncie. Nie ma tutaj znaczenia fakt, czy limit jest wykorzystany czy też nie, decyduje sam fakt jego przyznania. Brane są również pod uwagę poręczenia zobowiązań bankowych oraz występowanie w charakterze współkredytobiorcy. Nie ma znaczenia, ilu kredytobiorców wówczas występuje przy zobowiązaniu, każdy jest solidarnie zobowiązany do spłaty rat i cała rata obciąża zdolność kredytową.

Dodatkowe opłaty

Większość banków weryfikując zdolność kredytową klienta wymaga dostarczenia wyciągów z rachunku, na który wpływa dochód. Podstawowy cel to dodatkowa weryfikacja dochodów - bank sprawdza, jakie dodatkowe opłaty ponosi klient, jak np. spłaca prywatne pożyczki czy posiada dodatkowe polisy bądź alimenty. Wszystkie niestandardowe zobowiązania również mogą być wzięte pod uwagę przy liczeniu zdolności kredytowej.

Jak widać, nie sam dochód jest wyznacznikiem kredytu, jaki można otrzymać. Na zdolność kredytową ma wpływ wiele czynników, z których każdy ma różną wagę - w zależności od banku. Aby poznać maksymalną dostępną kwotę najlepiej udać się do profesjonalnego eksperta kredytowego, który bezpłatnie przeanalizuje sytuację finansową klienta.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 606127723

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście