Hipoteka umowna- dlaczego wyższa od kredytu

Skąd bierze się tak wysoka kwota, którą trzeba wpisać we wniosku do Księgi Wieczystej?

Jest to hipoteka umowna stosowana przez banki, która jest wyższa niż kwota przyznanego kredytu.

Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe związane z nieruchomością. Banki uznają wpis kredytu do księgi wieczystej za podstawowe zabezpieczenie udzielonego finansowania.  Banki zwyczajowo stosują hipotekę umowną o wartości 150–200% wartości kredytu i ustalają to według własnej indywidualnej polityki. Nie oznacza to, że jest to pełna kwota do oddania kredytu wraz z odsetkami. Bank do tej kwoty może ściągnąć kredyt wraz z ewentualnymi zaległościami oraz opłatami, które mogą wystąpić po drodze (np koszty windykacji lub postępowania sądowego), jeśli kredytobiorca nie będzie regulował swoich należności.

W rozumieniu banku taka wartość zabezpiecza jego interesy na wypadek długiego terminu odzyskiwania swoich wierzytelności. Do 2011 roku w polskim prawodawstwie funkcjonowały terminy: hipoteki zwykłej i kaucyjnej. Hipoteka zwykła to typ hipoteki, który zabezpieczał wierzytelności o zdefiniowanej kwocie odpowiadającej wysokości kredytu.

Hipoteka kaucyjna zabezpieczała przyszłe wierzytelności o niezdefiniowanej kwocie (odsetki, koszty egzekucji, odsetki karne itp.). Od 2011 roku te dwa terminy hipotek zostały usunięte i zastąpiono je jedną hipoteką umowną, która jest obecnie stosowana i której kwotę trzeba wpisać we wniosku o wpis do księgi wieczystej jako zabezpieczenie dla banku.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 603364886

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście