KREDYT W WALUCIE OBCEJ – czy warto ?

KREDYT W WALUCIE OBCEJ – czy warto ?

Do tej pory każdy, kto chciał uzyskać kredyt, musiał odpowiedzieć sobie na pytanie, w jakiej walucie będzie on najbardziej korzystny. Niskie stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych, strefie euro i Szwajcarii spowodowały, że banki poszerzyły swoją ofertę. Instytucje finansowe oferowały popularne kredyty np. we:  

  • frankach szwajcarskich,  
  • euro, 
  • dolarach.  

Jednakże, czasy ufności w obcą walutę powoli mijają. Obecnie kredytobiorcy znacznie ostrożniej podchodzą do kwestii zadłużania się w obcej walucie. Kredyt hipoteczny to jednak zobowiązanie, którego spłacenie może potrwać wiele lat. 

Niskie stopy procentowe 

Informacja, że stopy procentowe są znacznie niższe w danym kraju, może skłonić do rozważania opłacalności kredytów w obcej walucie. Jeżeli stopy procentowe są niskie, to znaczy to również, że oprocentowanie udzielanych tam kredytów jest o wiele bardziej atrakcyjne, ale czy jest to właściwe stwierdzenie? Niekoniecznie. Kredyty w obcej walucie niosą ze sobą pewne zagrożenia. Fakt, że stopy procentowe są wszędzie niskie, nie gwarantuje tego, że taka sytuacja utrzyma się przez dłuższy okres czasu. Zależne jest to od szeregu zmiennych, z których większość jest niestety nie do przewidzenia. Rozwój gospodarczy, konflikty zbrojne itp. to czynniki, które mogą w znacznym stopniu wpłynąć na stopy procentowe i w krótkim czasie nasza sytuacja finansowa może diametralnie się pogorszyć. 

Zmienność kursów walut 

Podobnie jak w przypadku stóp procentowych za granicą, kursy walut również mogą szybko się zmienić z podobnych do wyżej wspomnianych przyczyn. Do tego jednak dochodzi fakt, że rynek walutowy sam w sobie nie należy do zbyt stabilnych.  

Zaciągając kredyt w obcej walucie, dodajemy sobie zbędnego stresu oraz częstych wizyt w kantorze wymiany walut. Tylko po to, aby wymienić gotówkę przy najbardziej korzystnym kursie. Pamiętajmy, że nawet niewielkie zmiany kursów mogą mieć znaczący wpływ na nasze płatności. 

Nowe przepisy 

Wprowadzona kilka lat temu ustawa o kredycie hipotecznym, jasno określa, że pożyczkę można zaciągnąć tylko w walucie, w której otrzymuje się większą część wynagrodzenia. Dzięki temu nie jesteśmy narażeni na ryzyko wahań walutowych, a nasze wynagrodzenia są bardziej powiązane ze stanem gospodarki opartej na danej walucie. To z kolei oznacza, że ewentualne zmiany stóp procentowych mają nieco mniejsze prawdopodobieństwo wpływu na nas.  

Podsumowując, kredyt możemy zaciągnąć wyłącznie w walucie, w której wypłacana jest większa część naszego wynagrodzenia. Jeżeli spełniamy ten warunek, otrzymując np. wypłatę w euro, mamy prawo do zaciągnięcia kredytu w tej właśnie walucie. 

 

 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 799117117

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście