Kredyt i ubezpieczenia z nim związane

Ubezpieczenie z jednej strony chroni kredytobiorcę z drugiej gwarantuje bankowi, że odzyska swoje pieniądze. Część ubezpieczeń trzeba wykupić obowiązkowo  (m.in. pomostowe, niskiego wkładu własnego). Niektóre można dokupić dodatkowo (m.in. ubezpieczenie utraty pracy, utraty wartości nieruchomości, odpowiedzialności cywilnej, wad prawnych umowy). Decydując się na kredyt w konkretnym banku musisz zgodzić się na jego propozycję. Kredytobiorca wybierając bank, akceptuje oferowane ubezpieczenie. W niektórych bankach możesz sam wybrać  częstotliwość opłacania składki ubezpieczenia (miesięcznie czy rocznie). Na rynku kredytów hipotecznych duży ruch. Banki walczą o klientów, uproszczając procedury, zwiększając dostępność kredytów, a także obniżając ich koszty oraz składki ubezpieczenia. Banki proponują obniżenie kosztów np. poprzez zakup ubezpieczenia w towarzystwie, z którym współpracuje bank.  Na pewno nie będą odchodzić od wymogu ubezpieczeń pozwalających czuć się bezpiecznie zarówno kredytobiorcy jak i bankowi udzielającemu kredytu.

Ubezpieczenie pomostowe

Najpopularniejsze jest tzw. ubezpieczenie pomostowe. Obowiązuje do czasu uzyskania wpisu hipoteki, od 14 dni w małych miejscowościach, do 3 - 6 miesięcy w dużych miastach. Planując zakup nieruchomości finansowanej kredytem hipotecznym, trzeba odpowiednio wcześniej złożyć wniosek o wpisanie hipoteki do księgi wieczystej. Bank nie uruchomi kredytu bez złożenia i opłacenia  wniosku.  Dla banku kredytowanie nieruchomości niewpisanej do księgi wieczystej stanowi duże ryzyko. Przez ubezpieczenie pomostowe przenosi je na firmę ubezpieczeniową. Za ubezpieczenie pomostowe płacisz tylko do czasu dostarczenia do banku dokumentu potwierdzającego prawomocny wpis hipoteki do księgi wieczystej. W tym okresie ubezpieczyciel przejmuje ryzyko, które wiąże się z ewentualnym brakiem możliwości ustanowienia hipoteki na danej nieruchomości. Po otrzymaniu zawiadomienia z sądu o dokonaniu prawomocnego wpisu hipoteki, wnioskujesz o odpis z księgi wieczystej i składasz go do banku. Bank przestaje wtedy naliczać comiesięczną opłatę lub zwraca opłatę roczną pomniejszoną o miesiące, w których odpisu nie było. Składki są płatne miesięcznie lub jednorazowo.  Stawki ubezpieczenia są zbliżone.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Jeśli zaciągając kredyt, nie ma wkładu własnego lub jest on zbyt mały, musisz wykupić tzw, ubezpieczenie niskiego wkładu. Jest ono związane z podwyższonym ryzykiem banku w wypadku, gdy kredytujesz inwestycję w 100%  (lub powyżej wartości). W bankowości hipotecznej przyjmuje się, że klient powinien mieć 20%  wkładu własnego, a w przypadku kredytu w walucie nawet 30%. Jeśli go nie ma, brakującą kwotę trzeba ubezpieczyć. Zazwyczaj jest to stawka jednorazowa, płatna przed uruchomieniem kredytu i wynosi od 3,5%-4,5% za okres od 3 do 5 lat płatne z góry przy uruchomieniu kredytu. Od kredytobiorcy zależy, czy wybierze opłacenie ubezpieczenia, czy też woli wnieść wkład własny.

Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy

Banki oferują także ubezpieczenie od utraty pracy. Ubezpieczyciel zapewni wówczas spłatę rat najczęściej przez 12 miesięcy.  W momencie zaciągania kredytu mało kto zakłada możliwość utraty pracy. Jednak można  się nad tym zastanowić, jeśli przewidujemy np. dłuższe przerwy w zatrudnieniu, czy po prostu wolimy mieć większy spokój. Za takie ubezpieczenie płaci się ryczałtowo w formie zastępującej prowizję lub jako dodatek do innego ubezpieczenia płaconego jednorazowo. Od ognia i innych zdarzeń losowych. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych to klasyczne ubezpieczenie majątkowe, które jest obligatoryjne w każdym banku. Przyda się, kiedy w przypadku pożaru, czy powodzi nieruchomość ulegnie zniszczeniu. Składki z racji tego typu ubezpieczenia będziesz płacił przez cały rok okres spłaty kredytu. W tym wypadku banki nie wymagają korzystania z firm, z którymi mają podpisane umowy.  Jeśli posiadamy ubezpieczenie samochodu lub mieszkania, dowiedzmy się, czy możemy uzyskać dobre warunki u obecnego ubezpieczyciela. Ważne aby ten ubezpieczyciel był na liście akceptowanej przez bank. Dla klientów, którzy nie mają czasu na porównywanie ofert, wygodnym rozwiązaniem jest skorzystanie z propozycji banku. Takie ubezpieczenie robi się zawsze na wartość nieruchomości. Możemy liczyć na korzystną propozycję, a potrzebne dokumenty wypełnimy razem z umową kredytową. Suma ubezpieczenia musi być równa wartości nieruchomości oszacowanej przez bank. Stawki różnią się w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego. Średnia stawka od 0,8%-1%. 

Ubezpieczenie na życie

W zależności od banku ubezpieczenie na życie jest obligatoryjne albo nieobowiązkowe. Banki czasem wymagają od kredytobiorcy wykupienia polisy ubezpieczenia wraz z cesją na rzecz banku. Niektóre żądają jej od wszystkich, inne tylko od starszych kredytobiorców, osób wykonujących niebezpieczne zawody czy jedynych żywicieli rodziny.  Taka polisa jest przydatna głównie wtedy, gdy kredyt zaciąga osoba, mająca na utrzymaniu rodzinę. W przypadku śmierci lub ciężkiej choroby gwarantuje, że ubezpieczyciel spłaci dług bankowi. Nad ubezpieczeniem na życie warto zastanowić się nawet wtedy, gdy nie obejmuje tego oferta banku. Z reguły w bankach, w których ubezpieczenie jest obowiązkowe, jego koszt jest niewielki. Proponowana polisa jest wykupiona w towarzystwie, z którym bank ma podpisaną umowę ze specjalnymi stawkami dla swoich klientów. Najczęściej jest to tzw. ubezpieczenie grupowe kredytobiorców. Może być płatne co miesiąc albo opłacane z góry. Po okresie na jaki jest wymagane klient wybiera opcję comiesięczną albo rezygnuje. Stawki są dużo atrakcyjniejsze niż klasyczne indywidualne ubezpieczenia na życie. Np. jeśli małżeństwo jest objęte takim ubezpieczeniem na życie przy kredycie hipotecznym, w przypadku śmierci jednego z małżonków firma ubezpieczeniowa spłaci 50 proc kredytu bankowi, a reszta (50 proc) nadal będzie obciążać drugą ze stron. W przypadku śmierci obojga, ubezpieczyciel spłaci bankowi całość kwoty pozostającego kredytu. Ubezpieczenie na życie jest szczególnie polecane przy dysproporcjach dochodów kredytobiorców, gdzie np. relacja dochodów jest na poziomie 70 proc do 30 proc. W takie sytuacji nie licząc osobistej tragedii, kredytobiorca zarabiający mniej nie ma szans na spłacenie kredytu jeśli zabraknie lepiej zarabiającego członka rodziny. W przypadku posiadania tak działającego ubezpieczenia na życie 70 proc  kredytu zostałoby spłacone.         

Ubezpieczenie od wad prawnych nieruchomości

Ubezpieczenie Title Insurance ma na celu przede wszystkim ochronę prawomocności hipoteki ustanowionej na rzecz banku oraz ochronę tytułu własności do kredytowanej nieruchomości, naruszenie którego mogłoby wpłynąć na wartość zabezpieczenia. Wady prawne hipoteki lub tytułu prawnego z reguły zostają ujawnione dopiero wtedy, gdy bank rozpoczyna procedury windykacyjne po wypowiedzeniu umowy kredytu. Tego typu problemy mogą wynikać z błędów popełnionych przez pracowników banku w trakcie udzielania kredytu (np. niewłaściwa weryfikacja dokumentów, przeoczenia pewnych punktów procedury, itp.), uchybień w procesie ustanawiania hipoteki lub też nadużyć.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 669992528

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście