Najbliższe prognozy kredytowe- środowisko bankowe chce złgodzenia wymogów

Banki chcą zmniejszenia rygorów kredytowych w celu uniknięcia spadku kredytowania gospodarki. Uważają też, że stopień ich opodatkowania jest zbyt wysoki w porównaniu z innymi krajami.

Według Związku Banków Polskich, by uniknąć zjawiska nadmiernego ograniczenia dostępności kredytu (credit crunch), konieczne jest złagodzenie wymogów dotyczących udzielania kredytów. Bankowcy chcą także zwolnienia z podatku bankowego kredytów udzielonych po 15 marca 2020 roku i utworzenia instytucji zarządzającej aktywami 

ZBP boi się zjawiska nadmiernego ograniczenia dostępności kredytu (credit crunch). By tego uniknąć postuluje zmniejszenie wag ryzyka dla kredytów inwestycyjnych, modyfikację zasad pomocy państwa w formule udzielania kredytów klęskowych oraz usunięcie barier w emisji listów zastawnych.

ZBP podał, że ze zjawiskiem credit crunch polski sektor bankowy borykał się w drugiej połowie 2008 r. W rezultacie kredytowanie gospodarstw domowych spadło wówczas o 25 proc., a kredytowanie przedsiębiorstw zmniejszyło się o 33 proc.

Według danych NBP, między marcem a majem 2020 portfel kredytów dla przedsiębiorstw zmalał o 11,8 mld zł, a dla gospodarstw domowych o 4,6 mld zł. Kredytowanie dużych przedsiębiorstw spadło o 7,2 mld zł (o 3,7 proc.), a małych i średnich - o 4,6 mld zł (o 3,1 proc.).

Dzisiaj wielu kredytobiorców zmaga się z bankami w kwestii możliwości uzyskania kredytu również dla osób fizycznych, wiele branż jest nadal zamrożonych i czeka z niecierpliwością na dostępność uzyskania finansowania przez banki, Te powoli, mozolnie , ale z duż dozą braku zaufania do rynku starają się być dostępne dla kredytobiorców. 

Co przyniesie najbliższ czas? Zobaczymy, jednakże już widoczna jest znacząca rola dobrego doradcy finansowego w procesie kredytowania. 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 501804290

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście