Jak sprawdzić zdolność kredytową?

Bank dokładnie analizuje sytuację klienta, zanim zdecyduje się pożyczyć mu pieniądze. Dotyczy to każdego rodzaju kredytu. Jednym z elementów, który brany jest pod uwagę w procesie analizy, jest zdolność kredytowa konsumenta.

 

Niejeden klient banku spotkał się z sytuacją, gdy wnioskował o konkretną kwotę kredytu, a została mu przyznana niższa kwota. Prawdopodobnie bank uznał, że ten klient ma za małą zdolność kredytową, aby pożyczyć mu wnioskowaną sumę. Zdolność kredytowa to hasło, które potrafi podnieść ciśnienie niejednemu konsumentowi. Tymczasem dla banku to ważna kwestia, która decyduje w ogóle o tym, czy klientowi zostaną pożyczone pieniądze.

 

Czym jest zdolność kredytowa?

 

Aby dowiedzieć się, czym jest zdolność kredytowa, należy sięgnąć do źródła, czyli do Ustawy Prawo bankowe. W art. 70 ust. 1 można przeczytać, że „przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie”. Dalej można również przeczytać, że „kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności”. Innymi słowy, zdolność kredytowa określa prawdopodobieństwo, że kredytobiorca spłaci zaciągnięte zobowiązanie, ponieważ jest wiarygodny i jego sytuacja finansowa na to pozwala. Można również napisać, że zdolność kredytowa to maksymalna kwota, jaką pożyczy nam bank przy wybranym okresie spłaty.

 

Co bierze pod uwagę bank?

 

Każdy bank ma obowiązek analizować zdolność kredytową, co znowu wynika z cytowanego już art. 70 ust. 1 Ustawy Prawo bankowe, gdzie czytamy, że „bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy”. Przy czym każdy bank może nieco inaczej określać tę zdolność. Uwzględniane są do tego bowiem różne czynniki. To jednocześnie oznacza, że jeśli jeden bank stwierdzi, iż mamy niską zdolność kredytową, drugi może dojść do zupełnie przeciwnego wniosku.

 

Co bank uwzględnia, analizując zdolność kredytową? Przede wszystkim taka weryfikacja ma charakter indywidualny i dla każdego klienta osobno jest wyliczana zdolność kredytowa. Jej analiza jest dzielona na część ilościową i jakościową. Pierwsza część to weryfikacja sytuacji finansowej oraz porównanie przychodów i wydatków gospodarstwa domowego. Tutaj brana jest pod uwagę przede wszystkim wysokość miesięcznych zarobków, koszty utrzymania, ale i poziom zadłużenia (aktualnie spłacane kredyty i pożyczki).

 

Natomiast w części jakościowej weryfikacji zdolności kredytowej analizowane są te czynniki, które mogą mieć wpływ na terminową spłatę zadłużenia. Tutaj najważniejsza jest historia kredytowa klienta zapisana w Biurze Informacji Kredytowej (przy okazji dokonywany jest scoring, czyli ocena punktowa). Poza tym brany jest pod uwagę wiek, sytuacja zawodowa, stan cywilny, liczba osób na utrzymaniu itp.   

 

Zdolność kredytowa – jak ją sprawdzić?

 

Warto sprawdzić własną zdolność kredytową jeszcze przed wizytą w banku. Dzięki temu dowiemy się nie tylko, czy w ogóle mamy szanse otrzymać kredyt, ale i poznamy jego wysokość. Oczywiście będzie to sprawdzenie zdolności kredytowej nieco umowne, szacowanie dające raczej wstępne wyniki, a nie ostateczną odpowiedź, czy bank pożyczy nam pieniądze. Każda instytucja sprawdza bowiem nieco inaczej zdolność kredytową.

 

Jak obliczyć zatem zdolność kredytową samodzielnie? Najlepiej skorzystać z kalkulatora zdolności kredytowej. Takie narzędzie można bez problemu znaleźć w Internecie. Jednym z nich jest Analizator Kredytowy BIK, który dodatkowo uwzględnia dane z raportu BIK. Najczęściej do kalkulatora trzeba wprowadzić takie dane jak: okres spłaty, oprocentowanie, rodzaj rat (stałe, malejące), informacje o dochodzie, informacje o zobowiązaniach miesięcznych, liczba osób w gospodarstwie domowym. Kalkulator oszacuje, ile pieniędzy będziemy mogli pożyczyć przy naszych dochodach i wydatkach. Można również poprosić doradcę kredytowego o weryfikację naszej zdolności kredytowej, a przy okazji znajdzie on dla nas najlepsze oferty kredytów.

 

Jak poprawić zdolność kredytową?

 

Co, jeśli okaże się, że nasza zdolność kredytowa jest zbyt niska i nie mamy szansy na pożyczenie kwoty, jakiej potrzebujemy? Można spróbować poprawić swoją zdolność kredytową, co jest szczególnie zalecane, gdy planujemy zaciągnięcie kredytu hipotecznego.

 

Jak poprawić zdolność kredytową? Podstawą są dochody. Być może to one są problemem, bo są za niskie. Niektóre formy zatrudnienia także działają negatywnie na ocenę zdolność kredytowej. Najwyżej oceniana jest umowa o pracę na czas określony. Zmiana pracy nie jest jednak łatwa, ale też nie zawsze jest potrzebna. Czasami wystarczy ograniczyć wydatki, a przede wszystkim ograniczyć zadłużenie (np. spłacić kończące się kredyty, zrezygnować z nieużywanej karty kredytowej). Do tego wydłużenie okresu spłaty może zwiększyć zdolność kredytową, bo zmniejszy się miesięczna rata. Niestety, wtedy wzrosną koszty kredytu. Jeszcze innym rozwiązaniem jest zaciągnięcie kredytu ze współkredytobiorcą lub zaproponowanie zabezpieczenia (np. w postaci nieruchomości).

 

Zdolność kredytowa określa, ile pieniędzy będziemy mogli pożyczyć przy wybranym okresie spłaty kredytu. To kluczowy parametr przy podejmowaniu decyzji przez bank. Zanim złożymy wniosek o kredyt, warto samodzielnie oszacować swoją zdolność kredytową, co można zrobić przez Internet lub u doradcy kredytowego.

 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 609665660

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście