Inflacja

Inflacja

  1. Czym jest inflacja .
  2. Jakie mamy rodzaje inflacji.
  3. Co powoduje wzrost inflacji.
  4. Jakie skutki ma wzrost inflacji .
  5. Co obniża inflacje .
  6. Jaki wpływ inflacja ma na kredyty .

 

Inflacja jest to zjawisko ekonomiczne polegające na wzroście przeciętnych  cen w gospodarce  a co natomiast skutkuje spadkiem siły nabywczej pieniądza .

 

Wyróżniamy następujące rodzaje inflacji :

Deflacja – ujemna inflacja

Pełzająca – nie przekracza 5% w skali roku

Umiarkowana – oscylująca pomiędzy 5-10 % w skali roku

Galopująca – roczny wzrost cen według stopy dwu lub trzy cyfrowej , min 10%

Hiperinflacja  - miesięczny wzrost cen przekracza 50%

 

Za główne czynniki powodujące wzrost inflacji uważa się :

- nadmierne zwiększenie podaży pieniądza na rynku poprzez jego dodruk

- niespodziewany i gwałtowny wzrost kosztów produkcyjnych (np. surowców energetycznych), który prowadzi do ograniczenia zagregowanej podaży

- wzrost zagregowanego popytu w gospodarce

- niezrównoważony budżet państwa (wydatki z budżetu przewyższają wpływy)

- przeinwestowanie gospodarki (nadmierne rozwinięcie procesu inwestycyjnego finansowanego przez państwo)

- wadliwa struktura gospodarki

- import inflacji (wraz ze wzrostem cen artykułów importowanych przez dany kraj następuje wzrost kosztów produkcji, a co za tym idzie wzrost cen)

 

Najważniejsze skutki wzrostu inflacji :

- spadek wartości niezabezpieczonych oszczędności

- brak stabilności w prowadzeniu działalności gospodarczej

- naciski pracowników na wzrost płac

- spadek wartości i zaufania do pieniądza

- rozbieżność pomiędzy planowanymi a rzeczywistymi zyskami

- wyższe dochody nominalne

- ograniczenie produkcji wynikające z jej opłacalności

- utrudnienia w rozliczaniu transakcji zagranicznych

 

              Obniżanie inflacji to długi złożony proces . Głównymi czynnikami w walce z inflacja są :

- restrykcyjna polityka pieniężna polegająca na ograniczeniu podaży pieniądza                                     - restrykcyjna polityka fiskalna polegająca na ograniczeniu wydatków państwa i konsumpcji 

- podnoszenie stóp procentowych powodujących zmniejszenie popytu na kredyty  . Wysokie stopy procentowe maja zachęcić do oszczędzania ( wyższe oprocentowanie lokat )  i wstrzymania się z inwestycjami co ma finalnie wyhamować inflację .

 

Inflacja ma znaczący wpływ  na kredyty. Jak już wyżej wspomniałem do walki z inflacja wykorzystywane są między innymi stopy procentowe . Poziom Wiboru jest bezpośrednio związany z wysokością stóp procentowych NBP , które ustala Rada Polityki Pieniężnej ( RPP) . Niekiedy wzrost lub spadek stawki referencyjnej następuje jeszcze przed zmianą stóp procentowych NBP. Dzieje się tak pod wpływem silnych oczekiwań uczestników rynku międzybankowego co do przyszłych decyzji RPP (min.  spekulacje ekonomistów ) . W wyniku  podnoszenia stóp procentowych wzrasta Wibor a co za tym idzie rosną raty kredytów .  Jak widać to właśnie RPP i jej decyzje mają bezpośredni wpływ na wysokość Wiboru a nie jak powszechnie jest przyjęte banki .     

W grudniu podano inflacje  za listopad i okazała się ona niższa niż w miesiącu j poprzedzającym . Czy to oznacza ,że RPP nie będzie już podnosić stóp procentowych ? Niestety nie ma to jasnej odpowiedzi i wydaje mi się ,że jest jeszcze za wcześnie na takie wnioski . Jedyne co daje się zauważyć to to ,że od miesiąca Wibor jest w tendencji spadkowej . Banki zaczynają przyjmować do dochodu gospodarstwa domowego  dodatki takie jak 500+ co przekłada się na poprawę zdolności kredytowej .

 

 

 

             

 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 501624328

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście