KREDYT hipoteczny/ POŻYCZKA hipoteczna dla ROLNIKA

  Nie ma co ukrywać, ale rolnicy to grupa społeczna, która niechętnie jest widziana przez kredytodawców. Co tu dużo mówić - banków, które są otwarte na współpracę z rolnikami jest niewiele. Mimo, że to właśnie ta część naszego społeczeństwa swoje zadłużenia spłaca w sposób bardzo terminowy. Rezerwa ta wynika z tego, że dochody rolnicze uważane są za bardzo niestabilne i niepewne, ze względu na uzależnienie ich od pogody i warunków zewnętrznych.

 

  Po wejściu do Unii Europejskiej w tej kwestii się trochę zmieniło. Dochody rolników uległy powiększeniu. Jest to związane z uzyskiwaniem różnego rodzaju dopłat do prowadzonej działalności rolniczej. Dzięki temu wzrosły możliwości finansowe rolników, a przy tym i zdolność kredytowa, którą każdy bank liczy sobie inaczej. Jedne banki biorą pod uwagę zaświadczenie z gminy i przyjmują dochód z hektara przeliczeniowego, inne wymagają faktur ze sprzedaży m.in. mleka, bydła czy też płodów rolnych.

  Obecnie aby uzyskać kredyt hipoteczny rolnik może udać się do banków komercyjnych, a nie tylko, jak to było wcześniej, do banków spółdzielczych. Jak wiadomo kredyt hipoteczny jest długoterminową pożyczką bankową, zabezpieczoną pod hipotekę. Najczęściej udzielaną na budowę lub zakup nieruchomości. Dużą jego zaletą jest możliwość spłacania zobowiązania przez wiele lat. Z racji tego, że rolnictwo jest obarczone dużym ryzykiem uzyskania dochodu, banki żądają przy tego rodzaju kredytach dodatkowych zabezpieczeń albo większego wkładu własnego.

 

  Wyróżniamy trzy rodzaje kredytów hipotecznych:

- kredyt hipoteczny,

- kredyt budowlano-hipoteczny

- pożyczka hipoteczna

 

  Dwa pierwsze kredyty dotyczą przede wszystkim zakupu nieruchomości oraz ich budowy. Pożyczka hipoteczna są to środki finansowe przekazywane na dowolny cel. Chętniej korzystają z niej osoby prowadzące działalność rolniczą. Rolnicy często decydują się na zastawienie swojego gospodarstwa, żeby uzyskać pieniądze na zakup maszyn bądź powiększenie swojego areału pod uprawę większej ilości roślin. Decydują się na nią osoby przedsiębiorcze i chcące rozwijać swoje gospodarstwo rolne. Tego typu działania są wspierane dodatkowo przez fundusze unijne. Oznacza to, że dany rolnik może liczyć na dofinansowanie planowanej przez niego inwestycji. Z roku na rok pożyczki hipoteczne zaciągane przez rolników cieszą się coraz większą popularnością.

  Kredyt hipoteczny jest najczęstszym źródłem finansowania w przypadku zakupu działki pod gospodarczą działalność rolniczą. Uzyskanie kredytu na ten cel jest znacznie trudniejsze niż uzyskanie standardowego  kredytu na zakup np. mieszkania. Znacznie większa liczba banków posiada w swojej ofercie kredyty, które przeznacza się na budowę domu. Zazwyczaj jednak podstawowym warunkiem otrzymania tego kredytu jest posiadanie działki. Banki nie są przychylne by udzielać pożyczek rolnikom na zakup działek. Nieruchomości niezabudowane są stanowczo gorszym zabezpieczeniem kredytu. Wynika to z tego, iż działki te mają bardzo ograniczoną płynność. Cały czas występuje ryzyko, że działka utraci swoją wartość. Rolnicy aby uzyskać kredyt hipoteczny za zakup działki muszą przede wszystkim takową znaleźć. Ważne jest to ze względu na to, że bank udzielający kredytu musi ją najpierw zaakceptować. Pamiętać należy jednak o tym, że stanowcza większość instytucji kredytowych nie będzie interesowała się tym, by skredytować działkę rolną, użytkową czy rekreacyjną. I tutaj właśnie rozwiązaniem  jest pożyczka hipoteczna zabezpieczona na innej nieruchomości (niekoniecznie należącej do osoby biorącej kredyt). Pamiętać wówczas należy o tym, że konieczne będzie sfinansowanie transakcji częściowo z własnych środków.

   Składając wniosek o kredyt rolnik musi przedstawić zaświadczenie o posiadaniu gruntów rolnych, na podstawie których bank będzie mógł obliczyć dochody. W przypadku dzierżawienia gruntów należy również przedstawiać stosowne dokumenty. Udokumentowania wymagają także dopłaty i subwencje otrzymywane z Unii. Poza tym większość banków żąda potwierdzenia o niezaleganiu z podatkiem rolnym oraz składkami na ubezpieczenie z KRUS. Czasami dokumentem potwierdzającym zdolność kredytową rolnika może być decyzja Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznaniu dopłat bezpośrednich w określonej wysokości.

  Istotna jest również długość prowadzonej działalności rolniczej. Różnie banki podchodzą do tej kwestii. Niektóre nie wymagają żadnego konkretnego terminu, inne chcą by była ona prowadzona 6, 12, a nawet 24 miesiące.

 

                                                                          

                                                                                          M.Peza

 

 Jesteś rolnikiem i potrzebujesz kredytu? Zadzwoń -  bezpłatnie doradzę  i pomogę  w otrzymaniu potrzebnych funduszy.

 

 

 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 513377300

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście