Książeczka mieszkaniowa - czy jest coś warta?

Czy  książeczka mieszkaniowa jest coś warta?

Jak uwolnić zamrożone na niej pieniądze?

Aby odpowiedzieć na pytanie czy na Twojej książeczce mieszkaniowej są pieniądze, należy zawnioskować o wyliczenie premii gwarancyjnej. Wysokość premii zależy od wpłat na książeczkę oraz od wskaźnika ceny metra kwadratowego w budownictwie mieszkaniowym. Na premię gwarancyjną mogą liczyć posiadacze książeczek mieszkaniowych założonych przed 24 października 1990 r. - Ci, których książeczka została założona później, dostaną tylko odsetki oraz zgromadzony kapitał.

Otrzymanie premii zależy od tego na co przeznaczysz uzyskane pieniądze. Precyzuje to ustawa i takie akceptowane cele to:

 • uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • nabycie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • nabycie własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, lub domu jednorodzinnego,
 • przystąpienie do użytkowania wybudowanego własnego domu jednorodzinnego,
 • uzyskanie własności domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w związku z budową budynku wielorodzinnego na gruncie stanowiącym własność właściciela książeczki mieszkaniowej,
 • uzyskanie własności lokalu mieszkalnego powstałego w drodze przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego bądź pomieszczeń niemieszkalnych,
 • spłata zadłużenia z tytułu kredytu na budownictwo mieszkaniowe,
 • wpłata kaucji zabezpieczającej w wysokości ponad 3% wartości odtworzeniowej lokalu, który został wybudowany przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego i sfinansowany kredytem z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,
 • wpłata co najmniej 20% kosztów budowy mieszkania czynszowego w ramach TBS,
 • spłata zadłużenia obciążającego lokal,
 • remont polegający na wymianie okien, instalacji gazowej lub elektrycznej w mieszkaniu albo domu jednorodzinnym,
 • wpłata na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej kwoty należnej za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o likwidację książeczki, pod warunkiem, że kwota wydatków wspólnoty lub spółdzielni poniesionych w okresie 24 miesięcy na remont części wspólnych budynku - w części odpowiadającej udziałowi właściciela książeczki w tych kosztach - jest co najmniej równa tej wpłacie.
   

Wniosek o wypłatę premii trzeba złożyć wraz z wnioskiem o likwidację książeczki przed upływem 90 dni od dokonania inwestycji budowlano-mieszkaniowych. Terminu tego niemożna przekroczyć - co oznacza, że jeśli wniosek zostanie złożony po 90 dniach od dnia, na przykład zakończenia inwestycji - premia przepada.

Książeczka może być również przedmiotem cesji pomiędzy:

 • małżonkami,
 • rodzicami i dziećmi,
 • dziadkami i wnukami,
 • rodzeństwem rodzonym i przyrodnim,
 • powinowatymi.


 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 508677789

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście