Ryzyko stopy procentowej

Miesięczna rata składa się z części kapitałowej oraz odsetkowej. Część kapitałowa pomniejsza aktualne saldo kredytu, natomiast część odsetkowa jest niczym innym jak kosztem kredytu. Odsetki comiesięczne są naliczane według zmiennej stopy referencyjnej - najczęściej wykorzystywany przez banki jest Wibor3M.

Stopa Procentowa to nic innego jak cena pieniądza, ustalana jest przez Radę Polityki Pieniężnej. Natomiast Stopa Referencyjna jest podstawową stopą procentową.  Wysokość stawki referencyjnej zależy od wielu czynników, takich jak poziom inflacji, sytuacji gospodarczej oraz danych makroekonomicznych.

Przed podejściem do kredytu warto prześledzić historie zmiany stopy referencyjnej. Uświadomi to, jak może się zmieniać oprocentowanie kredytu, co za tym idzie i wysokość raty i w konsekwencji koszt kredytu.

Wykres przedstawia wysokość stawki referencyjnej WIBOR3M w przedziale 1999.01.04-2014.04.10

Źródło: www.money.pl

Weryfikując zachowanie się stawki Wibor3M warto sugerować się długoterminowym trendem, a nie krótkotrwałymi wahaniami. Jak widać na wykresie od 14 lat Wibor3M jest na poziomie poniżej 8 p.p. Natomiast od ponad roku waha się na poziomie 2,8p.p. Do tej wartości należy dodać marżę banku i będziemy znali wysokość oprocentowania kredytu.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 793012206

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście