Czy deweloper jest stabilny finansowo?

Jak sprawdzić stabilność finansową dewelopera?

Sprawdzenie dewelopera przed zakupem mieszkania nie daje żadnej gwarancji bezpieczeństwa dla klienta, jednak może go uspokoić i dać przekonanie, że zrobić wszystko to, co mógł, by bezpiecznie zainwestować swoje pieniądze. Warto więc przeanalizować informacje na temat kondycji finansowej dewelopera, z którego usług chce się skorzystać. Jak to zrobić?

Źródeł informacji na temat dewelopera może być wiele, a każde z nich może okazać się niezwykle cenne. Na początku warto zapoznać się z odpisem z rejestru przedsiębiorców dotyczącym dewelopera. Dostęp do niego możliwy jest dzięki stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. W odpisie takim zawarte powinny być informacje o tym czy dany deweloper składa regularnie do sądu rejestrowego swoje sprawozdania finansowe oraz czy znajduje się w stanie upadłości.

Każdy zainteresowany ma także możliwość zapoznania się z dokumentacją rejestrową dewelopera, w tym z jego sprawozdaniami finansowymi, bezpośrednio w sądzie rejestrowym. Złe wyniki finansowe odzwierciedlone w sprawozdaniach finansowych, a także sam fakt ich niezłożenia, mogą stanowić istotny sygnał alarmujący dla potencjalnego nabywcy.

Warto także przyjrzeć się formie prawnej w jakiej działa deweloper oraz jego strukturze właścicielskiej. Deweloper działający w formie spółki kapitałowej wydaje się być podmiotem bardziej transparentnym, choćby z uwagi na obowiązki sprawozdawcze względem sądu rejestrowego, niż deweloper działający w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Ponadto u dewelopera działającego w formie spółki kapitałowej warto zwrócić uwagę na wysokość kapitału zakładowego.

Dobrym źródłem na temat dewelopera mogą być także oczywiście prasa i internet, a także znajomymi, którzy w ostatnim czasie samemu kupowali mieszkanie i mają dzięki temu większe rozeznanie na rynku deweloperów. O jakości dewelopera świadczy także jakość, ilość i charakter poprzednie zrealizowanych przez niego inwestycji oraz ilość sprzedanych w nich mieszkań.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 691895408

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście