Mieszkanie dla Młodych - nowelizacja ustawy - zmiany w programie MdM

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez osoby młode, w oparciu o którą działa program Mieszkanie dla Młodych - MdM.

Podstawowe zmiany to włączenie do programu mieszkań z rynku wtórnego oraz zwiększenie dopłat dla rodzin wielodzietnych.
Po zmianach programem MdM zostanie objęty rynek wtórny. Zmiana jest pozytywna w szczególności dla osób planujących zakup swojego pierwszego mieszkania w miejscowościach, w których nie ma inwestycji deweloperskich, bo do tej pory nie mogli oni skorzystać z dopłat skierowanych tylko do mieszkań z rynku pierwotnego.

Problemem jednak jest limit cenowy – gdyż, aby uzyskać dopłatę, cena mieszkania nie może przekraczać określonego ustawowo limitu. W przypadku nowych mieszkań będzie on wyższy niż dla mieszkań kupowanych na rynku wtórnym.

Dodatkowo zwiększą się dopłaty dla rodzin wielodzietnych. Obecnie dopłata wynosi 15 %. Jest jeszcze dodatkowa 5 % dopłata skierowana do rodzin, w których w ciągu pięciu lat od zakupu mieszkania urodzi się trzecie bądź kolejne dziecko.
Po zmianach ustawy, małżeństwa i osoby z przynajmniej dwójką dzieci otrzymają dopłatę w wysokości 20 % ceny mieszkania, a posiadanie większej liczby potomstwa będzie premiowane 30 % dopłatą.
Z ustawy wynika, że dopłatą mogą być objęte mieszkania spełniające wymóg powierzchni przewidziany w przepisach.

Po zmianach ustawa w odniesieniu do osób i rodzin wychowujących co najmniej troje dzieci zwiększa również powierzchnię mieszkania, od której liczona jest dopłata - z 50 do 65 m kw. Dodatkowo, teraz rodziny wielodzietne będą mogły zamienić swoje mieszkania na większe, gdyż przestanie w tym przypadku obowiązywać warunek tzw. pierwszego mieszkania.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 48785933434

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście