Paulina Lorentz

Ekspert Kredytowy Klientów Indywidualnych
Porównania kredytów, rankingi kredytowe, wyliczanie zdolności kredytowej, wyliczanie rat kredytów – bezpłatne konsultacje

Chętnie pomogę!

Wybiorę najlepsze rozwiązanie. Moje usługi są bezpłatne.

Zadzwoń do mnie: 48785933434 lub zostaw swój numer. Oddzwonię!

Nowelizacja programu MdM dla rodzin wielodzietnych – projekt zmian

Paulina Lorentz

Od 2015 roku planowana jest nowelizacja Programu Mieszkanie dla Młodych, głównie pod kątem zwiększenia rozwiązań prorodzinnych oraz możliwości skorzystania z dofinansowania na zakup nieruchomości przez rodziny wielodzietne. Ostateczna decyzja o...

Czytaj więcej

Kredyt na budowę domu

Paulina Lorentz

Każdego roku tysiące osób rozpoczynają budowę domu, część z nich finansuje budowę kredytem hipotecznym. Kredyt na budowę domu to kredyt zabezpieczony na nieruchomości, jednak różni się od kredytu hipotecznego na zakup mieszkania. Jak wygląda...

Czytaj więcej

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego – Ubezpieczenie przy kredycie gotówkowym

Paulina Lorentz

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego W wielu bankach, przy zaciąganiu kredytu gotówkowego proponowane, a nawet wymagane są dodatkowe ubezpieczenia kredytu gotówkowego. Ubezpieczenie kredytu gotówkowego może być również wymagane jako...

Czytaj więcej

Rekordowo niskie stopy procentowe

Paulina Lorentz

Rada Po­li­ty­ki Pie­nięż­nej zde­cy­do­wa­ła o ob­ni­że­niu stóp pro­cen­to­wych o 50 punktów bazowych (0,5%). W związku z tym posunięciem RPP głów­na stopa pro­cen­to­wa wy­no­si teraz 1,50 %. Stopa lombardowa obniżona została o 50 punktów...

Czytaj więcej

Rata kredytu - Raty kredytu

Paulina Lorentz

Rata kredytu – części składowe Kredyt może być spłacany według rat równych albo według rat malejących. Każda rata kredytu składa się z części kapitałowej i części odsetkowej. Część kapitałowa, to pożyczone od banku pieniądze. Część odsetkowa...

Czytaj więcej

Ile wynosi dofinansowanie w programie MdM ?

Paulina Lorentz

Od czego zależą dofinansowania do mieszkań dla młodych? Dofinansowanie do wkładu własnego w ramach programu MdM przysługuje, jeżeli kupujący złoży wniosek najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym ukończył 35 lat. Dofinansowanie...

Czytaj więcej

Warunki programu rodzina na swoim

Paulina Lorentz

Program dopłat rządowych Rodzina na Swoim zapewniał dopłaty do odsetek od kredytów mieszkaniowych. Program Rodzina na Swoim funkcjonował do końca 2012 roku. Warunkiem otrzymania dopłat był fakt, że kupowane mieszkanie oraz kredytobiorcy...

Czytaj więcej

Jak sprawdzić wiarygodność Inwestora - dewelopera?

Paulina Lorentz

Zanim podejmiemy decyzję o zakupie mieszkania czy domu od dewelopera, warto bliżej przyjrzeć się Inwestorowi i sprawdzić jego wiarygodność, tak by później nie żałować swojej decyzji. Aby to zrobić należy przeanalizować dostępne dokumenty dotyczące...

Czytaj więcej

Zabezpieczenia rzeczowe stosowane przez banki

Paulina Lorentz

Do najczęściej stosowanych zabezpieczeń rzeczowych należą: Hipoteka Zastaw rejestrowy lub zwykły Kaucja Blokada środków na rachunku bankowym Przewłaszczenie Hipoteka. Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym. Przedmiotem...

Czytaj więcej

Rodzina na Swoim limity Wrocław

Paulina Lorentz

Program Rodzina na Swoim obowiązywał do końca 2012 roku i polegał na dopłatach do odsetek od kredytu preferencyjnego udzielonego na cele mieszkaniowe. Z założenia Programu, okres stosowania dopłat nie może przekroczyć 8 lat od zastosowania...

Czytaj więcej

Kredyt mieszkaniowy dla Polaków pracujących za granicą

Paulina Lorentz

Wielu Polaków, którzy kilka lat temu wyemigrowali za pracą do innych krajów Unii Europejskiej, dziś rozważa powrót na stałe do Polski. Osoby te, korzystając ze sprzyjających warunków, jakimi są obecnie duża podaż i atrakcyjne ceny nieruchomości...

Czytaj więcej

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca

Paulina Lorentz

W ciągu ostatnich kilkunastu lat znacząco wzrosła ilość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w naszym kraju. Promocja Polski za granicą, stworzenie atrakcyjnych warunków inwestycyjnych ( w tym specjalne strefy ekonomiczne), stale rozwijająca...

Czytaj więcej

Kredyt na Start w ramach inicjatywy JEREMIE - woj. dolnośląskie

Paulina Lorentz

Kredyt na start ze wsparciem unijnym  to jedna z najtańszych możliwości finansowania dla nowopowstałych podmiotów gospodarczych. Aby uzyskać  kredyt w ramach inicjatywy JEREMIE trzeba spełnić kilka podstawowych warunków. Przede wszystkim trzeba...

Czytaj więcej

Raty kredytu mieszkaniowego

Paulina Lorentz

Wysokość rat kredytu mieszkaniowego zależy przede wszystkim od wysokości kredytu, okresu na jaki rozłożona jest jego spłata oraz wysokości oprocentowania, według którego liczone są odsetki od kredytu. Rata kredytu mieszkaniowego to rata kapitałowo...

Czytaj więcej

Mieszkanie dla Młodych Wrocław

Paulina Lorentz

Mieszkańcy Wrocławia jak i całego województwa dolnośląskiego będą mogli korzystać z dopłat w programie Mieszkanie dla Młodych, który rusza w styczniu 2014 i będzie polegał na dopłacaniu kredytobiorcom do wkładu własnego. Udział w programie MdM...

Czytaj więcej

Proces kredytowy

Paulina Lorentz

Znacząca większość osób przygotowujących się do zakupu mieszkania myśli o kredycie mieszkaniowym. Część przyszłych kredytobiorców nie wie jednak, jak będzie wyglądał proces kredytowy, począwszy od pierwszego etapu, jakim jest wybór banku i...

Czytaj więcej

Niedozwolone klauzule w umowach deweloperskich

Paulina Lorentz

Przed podpisaniem umowy z deweloperem warto dokładnie ją przestudiować oraz sprawdzić czy nie zawiera ona niedozwolonych zapisów, które godzą w interesy nabywcy. Zdarza się, że deweloperzy je stosują, wykorzystując słabszą pozycję kupującego...

Czytaj więcej

Umowa przedwstępna notarialna a cywilnoprawna

Paulina Lorentz

Wielu z moich klientów,  przymierzając się do zakupu nieruchomości na rynku wtórnym, zwraca się do mnie z zapytaniem o formę umowy przedwstępnej. Jest to bardzo istotne zagadnienie z punktu widzenia procesu zakupu nieruchomości, dlatego...

Czytaj więcej

Mieszkanie dla Młodych - nowelizacja ustawy - zmiany w programie MdM

Paulina Lorentz

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez osoby młode, w oparciu o którą działa program Mieszkanie dla Młodych - MdM. Podstawowe zmiany to włączenie do programu mieszkań z rynku wtórnego oraz...

Czytaj więcej

Ograniczenia wynikające ze skorzystania z dopłaty w ramach MdM

Paulina Lorentz

MdM a najem Zakaz wynajęcia lokalu kupionego z dopłatą w MdM jest jednym z  ograniczeń, które określone zostały w art. 14 ust. 1 o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. W myśl wskazanej regulacji dla nabywcy...

Czytaj więcej

Real estate acquisition by foreigners

Paulina Lorentz

In this article I would like to explain shortly the rules and obligatory procedure which should be followed by the foreigner to allow him to purchase a property in Poland. First of all, who is foreigner? According to the regulations of...

Czytaj więcej

Wymagany wkład własny od 2016 roku – Rekomendacja S

Paulina Lorentz

Wkład własny wyrażamy w procentach, a jego poziom wyznacza wskaźnik LTV ( z ang. loan to value) czyli stosunek kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia. Zgodnie ze znowelizowaną Rekomendacją S, od 2014 roku wymagane jest by kredytobiorca posiadał...

Czytaj więcej

Kredyt na zakup nieruchomości

Paulina Lorentz

Jeżeli planujesz sfinansować zakup nieruchomości częściowo kredytem hipotecznym, musisz się do tego przedsięwzięcia odpowiednio przygotować. Poniżej lista kilku kroków, które przeprowadzą Cię, zaczynając od pomysłu o własnej nieruchomości, kończąc...

Czytaj więcej

Banki hipoteczne w Polsce

Paulina Lorentz

Bank hipoteczny  to instytucja finansowa, której podstawowym celem działalności jest finansowanie rynku nieruchomości. Banki hipoteczne działają w oparciu o przepisy ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz ustawy Prawo bankowe....

Czytaj więcej

Rodzaje umów podpisywanych między nabywcą lokalu a deweloperem

Paulina Lorentz

W zależności od wielu czynników takich jak np. : stopień zaawansowania inwestycji deweloperskiej (czy jest w trakcie budowy, czy może jest już ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie), rodzaj nabywanej nieruchomości (czy jest to...

Czytaj więcej

Kredyt dla prawników i adwokatów

Paulina Lorentz

Banki coraz częściej przygotowują specjalne oferty kredytów dla różnych grup zawodowych. Jedną z takich grup są prawnicy. Wyjaśniamy, jakie są warunki takiego kredytu, kto może go otrzymać i jak znaleźć najlepszą ofertę kredytową.   Z...

Czytaj więcej

Rozdzielność majątkowa a intercyza – jakie są różnice?

Paulina Lorentz

Od momentu zawarcia związku małżeńskiego żona i mąż zaczynają pracować na wspólny majątek. Od tej chwili podział rzeczy, przedmiotów, majątku na „jej” i „jego” przestaje obowiązywać. Chyba że przed ślubem małżeństwo zdecyduje się na intercyzę lub...

Czytaj więcej

Czym jest ryzyko kredytowe?

Paulina Lorentz

Ryzyko kredytowe to „niebezpieczeństwo”, że druga strona transakcji nie wywiąże się terminowo ze swoich zobowiązań. W działalności każdego banku ocena ryzyka kredytowego i zarządzanie nim to jeden z najważniejszych obszarów decydujących o...

Czytaj więcej