Wkład własny - o co chodzi?

Wkład własny - o co chodzi?

Standardowo, od 2014 roku, banki wymagają, aby klienci zaciągający kredyt hipoteczny dysponowali odpowiednim wkładem własnym. Wysokość wymaganego wkładu własnego rośnie rocznie o 5% i wynosi obecnie (w 2016 roku) 15%, tak aby w 2017 roku osiągnąć docelowy poziom 20%.

Czym jest wkład własny?

Wkład własny to odpowiedni udział klienta w finansowanej przez bank inwestycji w nieruchomość. W przypadku mieszkania jest to część ceny mieszkania, a w odniesieniu do budowy domu jest to udział w kosztorysowej wartości przedsięwzięcia.

Co może być wkładem własnym?

Standardowo wkładem własnym jest gotówka wnoszona na poczet ceny nieruchomości. W przypadku budowy domu takim wkładem jest również własna działka budowlana oraz wartość wykonanych przez klienta prac budowlanych. Należy pamiętać, że wkład własny nie może pochodzić z innego kredytu. Banki jednak akceptują nie tylko pieniądze. Wymagany wkład można przedstawić w formie dodatkowego zabezpieczenia na innej nieruchomości czy wkładu na książeczce mieszkaniowej. Z pomocą przychodzi także program „Mieszkanie dla Młodych”, którego dofinansowanie zastępuje konieczność wykładania przez klientów własnej gotówki.

Czy można dostać kredyt bez wkładu własnego?

Niestety nie. Minimum wkładu wymaganego przez część banków to 10%, ale są instytucje, w których ta wartość wynosi 15% lub 20%. Jeśli kredyt udzielany jest z minimalnym, 10% wkładem własnym, brakująca suma jest przez bank dodatkowo zabezpieczana poprzez ubezpieczenie brakującego wkładu własnego, którego koszt najczęściej ponosi klient.

Jak zdobyć wkład własny?

Odpowiedź jest prosta – oszczędzać. Przygotowując się do kupna nieruchomości warto wyrobić sobie „nawyk” w postaci oszczędzania i zacząć nawet od niewielkich kwot. Jeśli chcemy kupić mieszkanie o wartości 150.000 zł. musimy mieć minimum 15.000 zł. (abstrahując od pozostałych kosztów związanym z samym nabyciem i kredytem hipotecznym). Przeciętna rata kredytu - pomniejszonego o wkład i udzielonego na lat 30 - wyniesie 620 zł. Oszczędzając regularnie możemy taką kwotę odkładać co miesiąc i już po 2 latach zgromadzić wymagany wkład własny. Trzeba mierzyć jednak „siły na zamiary” - czasem lepiej zacząć od tańszych i mniejszych nieruchomości, które będą wymagały od nas nie tak wysokich oszczędności. To także  niższe koszty związane z nabyciem i utrzymaniem własnego „M”.

 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 606127723

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście