Czego nie wolno mając kredyt "Rodzina na swoim"?

Zaciągając kredyt w programie "Rodzina na swoim" zgodnie z ustawą docelowy kredytobiorca w okresie otrzymywania comiesięcznego dofinansowania, czyli przez pierwsze 8 lat, nie może:

1) uzyskać prawa własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem nabycia tych praw w drodze spadku;
2) dokonać zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, na którego zakup lub budowę został udzielony kredyt preferencyjny, na cele inne niż zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, czyli nie może na przykład nadać nieruchomości charakter użytkowy oraz nie może najmować tej powierzchni.

Te dwa powyższe warunki powodują, że dopłaty są wstrzymywane i kredytobiorca nie będzie otrzymywał dalej wsparcia. Konieczne jest jednak w tej sytuacji poinformowanie banku 14 dni od momentu zaistnienie zdarzenia. Jeśli ten obowiązek nie zostanie dopełniony wtedy kredytobiorca musi zwrócić wcześniej uzyskane wsparcie.

Co natomiast docelowy kredytobiorca może posiadając kredyt w programie "Rodzina na swoim":

1) rozpocząć budowę domu

2) zarejestrować działalność gospodarczą (tylko zarejstrować nie zmieniając przedmiotu użytkowania).

Jeśli natomiast kredytobiorca chciałby sprzedać mieszkanie, które kupił w programie RNS to oczywiście może to zrobić. W takiej sytuacji, w związku ze sprzedażą utraci on dopłaty do spłacanych rat następujących po sprzedaży mieszkania. Nie będzie musiał zwracać dopłat, które wcześniej uzyskał.

 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 667980329

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście