Brakujący wkład własny - problem przy nabyciu mieszkania

2 stycznia 2018 r. zostanie odblokowana ostatnia transza w programie Mieszkanie dla Młodych - 381 mln zł. Analitycy szacują, że zostanie ona wykorzystana w kilka dni i wystarczy dla około 13 tys. kredytobiorców.

Dopłaty w programie Mieszkanie dla Młodych pomagały młodym kredytobiorcom uzyskać wkład własny – wymagany przez banki w przypadku zaciągania kredytu hipotecznego.

 

Pojawiają się głosy, że zniesienie wymogu posiadania wkładu własnego na pierwsze mieszkanie byłoby lepsze dla polskich rodzin niż dopłaty do kredytów, na przykład w programie Mieszkanie dla Młodych.

Brakujący wkład własny jest bowiem dużą barierą w nabywaniu wymarzonego mieszkania, zwłaszcza przez ludzi młodych, tych o mniejszych dochodach, jest tzw. wkład własny, czyli pieniądze, które muszą dołożyć własnej kieszeni.

Zamiast programów finansowanych ze środków publicznych takich jak Mieszkanie dla Młodych, dedykowanych pewnej tylko grupie osób, lepiej byłoby znieść wymóg wkładu własnego dla każdego, kto nabywa pierwsze mieszkanie.
 

Zniesienie wkładu własnego na pierwsze mieszkanie pozwoliłoby na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych znacząco większej liczbie rodzin, niż to ma miejsce w programie MdM, a dodatkową, istotną społecznie korzyścią byłby brak uprzywilejowania tylko tych, których stać na wkład własny przy zaciąganiu kredytu na mieszkanie.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 792583593

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście