Proces kredytowy – „Zwierz” którego klient się obawia, a Doradca Finansowy ujarzmia w mgnieniu oka

Zdecydowana większość klientów kupujących mieszkania lub domy musi zaciągnąć kredyt na ten cel. Tylko nieliczni dysponują takimi środkami które pozwalają na sfinansowanie w całości zakupu.  Znacząca większość, jak nie wszyscy, przy pierwszym zetknięciu się z „żargonem” kredytowym nie bardzo potrafi się odnaleźć w tej niecodziennej sytuacji.  Niektórzy przerażeni po odwiedzeniu kilku banków, że nic nie rozumieją,  wybierają ofertę pierwszą z brzegu aby mieć już to za sobą. A wcale nie musi tak być.  Proces kredytowy nie musi być Gehenną. Przy współpracy z doświadczonym doradcą proces przebiega sprawnie przy możliwie najmniejszym zaangażowaniu czasowym klienta. Cały proces podzielić można na kilka etapów:


Etap Pierwszy – Analiza potrzeb 


Analiza potrzeb klienta jest pierwszym podstawowym etapem rozpoczynającym cały proces. Na tym etapie dużo zależy od klienta ale także od doradcy. Klient przekazuje doradcy informacje na temat własnych potrzeb, a im więcej informacji przekaże tym oferta będzie lepiej dopasowana do możliwości i wymagań klienta. Czasem Klienci pomijają pewne fakty, nie rozumiejąc, że szkodzą tylko i wyłącznie sobie. Może nie wiedzą lub zapominają, że doradca jest ich sprzymierzeńcem. Rola doradcy na tym etapie jest kluczowa, ponieważ to on znając rynek kredytów hipotecznych wie, które z informacji są dla banku najcenniejsze. Dzięki zebranym danym, doradca analizuje rynek kredytów hipotecznych pod kątem potrzeb danego klienta. Nie raz Klienci na pierwszym spotkaniu pytają „a który bank jest teraz najlepszy?”. Odpowiadam zawsze, że bank który udzieli kredytu konkretnemu klientowi na najkorzystniejszych warunkach. Warto wiedzieć, że nie ma uniwersalnego banku w którym zawsze jest najtaniej. Rynek zmienia się bardzo szybko, oferty Banków nasączone są coraz to nowszymi promocjami, czasem tylko pozornie korzystnymi. Banków, które udzielają kredytów hipotecznych jest ponad 25 i dlatego bardzo ważna jest na tym etapie szczerość i wiarygodność zarówno po stronie klienta jak i doradcy. Po przeanalizowaniu rynku kredytów hipotecznych doradca przedstawia rzetelnie rozwiązania możliwe do zastosowania dla konkretnego klienta. To na tym etapie klient spotyka się z „żargonem” kredytowym, a rola doradcy polega na wyjaśnieniu klientowi zagadnień tak, aby nie było żadnych wątpliwości. Doradca wskazuje najkorzystniejszą ofertę, ale decyzja o wyborze zawsze zostaje dla klienta. Na tym etapie klient dostaje informację jakie dokumenty będą potrzebne do uzyskania kredytu. W tym momencie to od klienta zależy jak długo będzie cały proces trwał. Im szybciej dostarczy wszystkie wymagane dokumenty, tym szybciej doradca będzie mógł wykazać się swoimi umiejętnościami.

Etap Drugi – Wniosek kredytowy 


Po dokonaniu wyboru konkretnego rozwiązania, oraz skompletowaniu dokumentacji następuje podpisanie wniosku kredytowego. Tutaj może nastąpić wyjątek. Wniosek kredytowy można spisać bez dokumentacji związanej z nieruchomością. Wystarczą dokumenty finansowe kredytobiorcy aby uzyskać tak zwaną promesę kredytową. Klienci często stosują taką promesę jako kartę przetargową w negocjacjach cenowych ze sprzedającym. Promesa to taka „gwarancja” uzyskania przez klienta kredytu, jeśli z nieruchomością nie będzie żadnych problemów, na przykład wad prawnych. W niektórych przypadkach taka promesa działa tak, jakbyśmy przyszli do sprzedającego z gotówką w ręce. Przy standardowym procesie z pełną dokumentacją doradca finansowy ma możliwość złożenia wniosków kredytowych do kilku banków. Dla klienta nie skutkuje to niczym, poza zapytaniem wysłanym z banku do Biku i mniejszą ilością drzew poświęconych na papier. Oczywiście im więcej zapytań w Biku na temat jednego kredytu tym gorzej dla kredytobiorcy, ponieważ banki zaczynają zastanawiać się dlaczego poprzednie nie udzieliły kredytu i bardziej wnikliwie badają dokumenty danego klienta. Dlatego nie powinno się składać więcej wniosków niż do 3 banków jeśli nie ma konieczności. Na tym etapie bardzo ważne jest poprawne wypełnienie wniosku aby analityk nie miał wątpliwości oraz kompletność dokumentacji kredytowej. Klient nie zostaje sam ponieważ doradca czuwa oraz wyjaśnia niejasności we wniosku.

Etap Trzeci – Analiza wniosku oraz decyzja kredytowa 


Każdy wniosek przechodzi trzy analizy: prawną, techniczną oraz finansową.  Analiza prawna związana jest ze stanem prawnym nieruchomości, czy Klienci przypadkiem nie kupują na przykład Babci z mieszkaniem, czy zbywca ma prawo sprzedać nieruchomość. Analizowane są także dokumenty kredytobiorców. Podczas analizy technicznej dokonywane jest sprawdzenie zabezpieczenia kredytu czyli nieruchomości. Sprawdzana jest wartość, metraż, miejsce położenia nieruchomości, kosztorys oraz wszystkie dokumenty związane z nieruchomością. Podczas analizy finansowej badana jest zdolność kredytobiorcy, historia kredytowa, wysokość aktualnych zobowiązań, miejsce obecnego zatrudnienia oraz wszystkie dokumenty związane z finansami kredytobiorców. W toku każdej analizy, konkretny analityk może zażądać dodatkowych dokumentów potrzebnych do dokończenia analizy. Rzadko zdarza się taka sytuacja jeśli pierwszy i drugi etap został prawidłowo przeprowadzony. Aby bank udzielił kredytu, każda z powyższych analiz musi być pozytywna. Zdarza się, że przy jednej z analiz zostanie wydana negatywna decyzja, wtedy rolą doradcy jest uzyskanie informacji dlaczego tak jest i co można zrobić aby była pozytywna. To doradca szuka konkretnych rozwiązań za klienta. Klient oczywiście informowany jest na bieżąco o przebiegu sprawy. Doradca dysponując decyzjami kredytowymi  z innych banków negocjuje warunki cenowe dla swojego klienta.  Tutaj Klient może jedynie zyskać na pracy doradcy. 


Etap Czwarty – Umowa i spełnienie warunków do podpisania. 


Przy wydaniu decyzji kredytowej, każdy z analityków konkretnych analiz może zażądać dodatkowych dokumentów od klienta mimo kompletności wniosku . Doradca finansowy pomaga klientowi i niekiedy jest tak że przyjeżdża do klienta jeśli jest taka konieczność i odbiera dokumenty dostarczając bezpośrednio do banku. Po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów następuje generowanie umowy. Doradca umawia klienta do banku w dogodnym dla niego terminie. Przy podpisaniu umowy także uczestniczy, bacznie patrząc aby wszystkie parametry kredytowe wynegocjowane zostały umieszczone w umowie. Niekiedy jeśli jest taka możliwość doradca dostarcza klientowi wzór umowy przed podpisaniem tak aby mógł w domu na spokojnie przeanalizować. Rola doradcy na tym etapie polega także na wyjaśnieniu zawiłości umowy oraz wyjaśnieniu warunków do wypłaty kredytu.


Etap Piąty – Wypłata kredytu 


Po podpisaniu umowy należy spełnić warunki do wypłaty kredytu. Tutaj warunki mogą być różne w zależności jaki był cel kredytu. Jeśli był to zakup nieruchomości koniecznym będzie dostarczenie do banku aktu notarialnego kupna-sprzedaży. Jeśli tyko klient będzie sobie tego życzył doradca może umówić klienta z notariuszem oraz dostarczyć potrzebne dokumenty do podpisania aktu notarialnego. Rolą klienta jest jedynie stawienie się na podpisanie aktu u notariusza. Przy budowie domu warunku tego nie będzie ale konieczne będzie dostarczenie potwierdzenia złożenia wniosku o ustanowienie hipoteki w sądzie. Niekiedy potwierdzenie opłacenia podatku oraz opłaty skarbowej. Koniecznym będzie także złożenie dyspozycji uruchomienia środków oraz ubezpieczenie nieruchomości od ognia i nieszczęśliwych zdarzeń losowych. Tutaj także klient może liczyć na radę doradcy przy wyborze ubezpieczenia. W większości banków przy podpisywaniu umowy dodawane jest ubezpieczenie nieruchomości tyle, że nie zawsze jest ono korzystne dla klienta. Dopiero po spełnieniu tych warunków bank uruchomi kredyt i przeleje pieniądze na rachunek zbywcy lub klienta jeśli będzie się budował lub celem była pożyczka hipoteczna.

Etap Szósty – Opieka po udzieleniu kredytu 


Praca doradcy nie kończy się na uruchomieniu kredytu. Klient zawsze podczas trwania kredytu oraz po jego spłaceniu może liczyć na pomoc doradcy w różnych kwestiach związanych z obsługą niniejszego zobowiązania. Doradca może zaproponować klientowi refinansowanie kredytu ze względu na zmieniający się rynek, dzięki czemu klient będzie płacił mniejszą ratę, a co za tym idzie koszt kredytu także się zmniejszy. 

Klient decydując się na współpracę z doradcą finansowym na każdym z powyższych etapów może liczyć na wiedzę, doświadczenie oraz dyspozycyjność. Dzięki pracy doradcy klient nie musi odkrywać na nowo Ameryki i szukać na własną rękę rozwiązań związanych z wyborem oferty czy kłopotliwą sytuacją zaistniałą podczas analizy wniosku. Klient zyskuje przy negocjacjach doradcy z bankami, zyskuje cenny czas przy dostarczaniu dokumentacji kredytowej do banków, zyskuje bezpieczeństwo, że nie zostanie sam gdy napotka przeszkodę na drodze. Dostając to wszystko klient nie ponosi żadnych kosztów. A największą zapłatą dla doradcy będzie zadowolenie klienta.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 608475036

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście